Vi søger hjælp til at skabe værdi for vores sponsorer

Som det bl.a. fremgik af bestyrelsens seneste nyhedsbrev, så omorganiserer vi arbejdsopgaverne i klubbens sekretariat. Vi har brug for hjælp til at pleje og skabe værdi for vores sponsorer. Der er tale om en freelance-/konsulentopgave med præstationsbaseret aflønning. Du kan læse mere i opslaget herunder og i vedhæftede fil. Det vil også blive slået op i relevante medier.

Er det dig, eller kender du en, det kunne være interessant for? Spred gerne budskabet i din omgangskreds.

Sekretariatet/Pia


Sponsor og event ansvarlig for Værløse Golfklub

– Freelance/konsulent –

Værløse Golfklub er en medlemsejet forening bestående af ca.1.200 medlemmer. Vores indtægtsgrundlag er en kombination af medlemsindtægter via kontingent og ’forretningsindtægter’ i form af gæster (greenfee) og sponsorer. Klubbens personale ressourcer bruges primært til at drive foreningen.

Vi søger hjælp til at

 • Planlægge og arrangere aktiviteter og events for klubbens sponsorer
 • Løbende pleje og holde kontakt til sponsorerne, herunder at sikre, at vi leverer den aftalte eksponering.
 • Forny eksisterende samarbejdsaftaler, samt sikre tilgang (nytegning) af nye sponsorer. Klubbens samarbejdsaftaler består i dag primært af golfspillende sponsorer
 • Arrangere større, åbne turneringer, Company Days og firmaarrangementer
 • Facilitere netværks- og temamøder for sponsorkredsen

Arbejdet udføres i tæt samarbejde med klubbens Sekretariat, Proshop og Café.

Vi forestiller os:

At du som person:

 • Er meget udadvendt, og har indsigt i værdiskabelse for sponsorer
 • Er vant til at arbejde selvstændigt, med naturlig opfølgning og leverance på de aftalte aktiviteter.
 • Forstår betydningen af godt samarbejde og gensidig information/afstemning med klubbens øvrige funktioner.
 • Måske allerede har et lignende konsulentjob, er gået ned i tid eller måske på pension, men stadig er fuld af virkelyst, og bliver motiveret af at præstere og levere resultater
 • Selv er ramt af golf, og kender til de aktiviteter golfspillere interesserer sig for
 • Vil blive en god ambassadør for Værløse Golfklub
 • Er fleksibel og stiller op til ad hoc arrangementer, hverveaktiviteter

Vores tilbud:

 • Freelance-/konsulentaftale med præstationsbaseret aflønning ved indgåelse af nye sponsoraftaler og forlængelse/udvidelse af eksisterende aftaler
 • Honorering ved afholdelse af aktiviteter og arrangementer
 • Leadgenering fra sekretariat, udvalg og bestyrelse
 • En veldrevet og økonomisk sund golfklub, med velfungerende Sekretariat, Proshop, Café og Greenkeeperstab samt en klub med visioner og ambitioner for fremtiden

Hvordan kommer du i betragtning:

 • Send din ansøgning snarest, og gerne inden 31. december til pfp@vaerloese-golfklub.dk, med dit CV, en kort beskrivelse af dig selv, og hvorfor lige netop du er den rette til opgaven.
 • Vi afholder løbende samtaler med relevante kandidater, og forventer at indgå en aftale senest 1. marts 2021.
 • Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte Sekretariatsleder Pia Fly Pedersen på pfp@vaerloese-goflklub.dk eller telefon 4447 2124.

Om Værløse Golfklub:

Klubbens vision:

“En naturskøn 18-hullers golfbane på et højt niveau, hvor alle spillere føler sig velkommen og sportsligt udfordret, med et godt klubliv og en afslappet atmosfære”

Med udgangspunkt i visionen ønsker Værløse Golfklub at skabe de bedst mulige forhold for medlemmernes udøvelse af golfsporten, herunder:

 • Drive og udvikle golfbane med tilhørende klubfaciliteter
 • Fremme medlemmernes lyst til at lære og dygtiggøre sig i golf spillet
 • Skabe de bedst mulige rammer for et godt klubliv
 • Fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i klubben

Driften af Værløse Golfklub er baseret på en kombination af forening og forretning, idet forretningen er en forudsætning for at finansiere driften af Værløse Golfklub.

Værløse Golfklub forvalter et stort naturområde på en måde som – i respekt for golfspillet – fremmer naturen mest muligt under hensyntagen til gældende regler og bestemmelser. Se vores miljøpolitik på www.vaerloese-golfklub.dk.

Værløse Golfklub støtter op om eliteidræt med træning og økonomiske tilskud. Klubben er dog ikke villig til at betale spillere for at repræsentere Værløse Golfklub.

Værløse Golfklub bygger på et forpligtende fællesskab mellem medlemmer og ansatte, og klubben ønsker en aktiv deltagelse fra medlemmerne i klubbens aktiviteter, sociale liv samt opgaveløsning. De ansatte sikrer rammerne for foreningsaktiviteten, og medlemmerne udfylder dem.

Værløse Golfklub er et rart sted at være for alle uanset alder og forudsætninger. Derfor vægtes gensidig respekt, tolerance, godt humør og god omgangstone højt. Under god omgangstone henregnes præsentabel påklædning.

Værløse Golfklub er kendt for kvalitet i den måde, vi arbejder på og måden, hvorpå vi servicerer medlemmer og gæster. Kvalitet gennemsyrer arbejdet både internt i klubben og eksternt i forhold til klubbens sponsorer og samarbejdspartnere.

Værløse Golfklub arbejder aktivt for at være en attraktiv arbejdsplads for ansatte og frivillige med fokus på trivsel, udvikling og optimale arbejdsbetingelser.

Ansvar og selvstændig beslutningskompetence prioriteres højt.