25 år på banen – På vej mod første hul…

Dette er den første artikel i historien om, hvordan vores klub og bane blev til.

På vej mod første hul…

Tilbage i 1991 kunne Hans Clausager Madsen overrække den daværende borgmester i Værløse Kommune, Ernst Ellgaard en underskriftsindsamling på et mangeårigt ønske om igen at få en golfbane i kommunen. Den bane, der tidligere lå mellem togskinnerne og Ryget Skov var nedlagt tilbage i halvfjerdserne, og resterne af stammen fra den gamle klub var opslugt i Mølleåens Golfklub.  

Initiativtager Hans Clausager Madsen samlede en gruppe mennesker, med samme interesse omkring sig, bestående af Niels Bengtsson, Bo Biune, Bent Christensen, Hanne Christensen, Karin Heindorff, Kurt Nielsen, Randi Rødbroe, Allan Simonsen, Flemming Simonsen, Henrik Stausholm, Henning Schmaltz-Jørgensen, Reinholdt Schultz, Poul Erik Sørensen, Vagn Waldeir og John Wichmann.  Det var initiativgruppens opgave at stifte en golfklub med minimum 400 medlemmer, som var kommunes krav for at gå videre med projektet.

Interessen for projektet var meget stor i lokalområdet. Og på trods af, at initiativtagerne hverken kunne fremvise golfbane, træningsfaciliteter eller klublokaler, så meldte 425 medlemmer sig ind, og af disse mødte 265 op til den stiftende generalforsamling 30. november 1993. Der var således stor tillid til, at initiativtagerne havde et seriøst projekt.

Arealet, som kommunen stillede til rådighed var på 65 ha, heraf cirka halvdelen en tidligere grusgrav, som blev fyldt op af Vestforbrændingen. Det skulle først sætte sig, så det blev hullerne op mod Ryget Skov (For9), der blev anlagt først.

Christianshøj, som kommunen stillede til rådighed for klubben, var en af Kirke Værløses største gårde. Den er mere end 200 år gammel. Oprindelig var den på fire længer. Da klubben overtog bygningerne, var der kun tre tilbage, hvoraf den ene – Vestfløjen – var faldefærdig. Den blev senere revet ned og erstattet med en ny bygning – den vi i dag har sekretariat, omklædning og klublokale i.

Hovedbygningen – Sydfløjen – er den, der huser Caféen i dag. Den tredje længe – Østfløjen – har vi nu Proshop og bagskabe i.

Målet var at kunne etablere en drivingrange i sæsonen 1994, og de første 9 huller golfbane året efter – i efteråret 1995 – to år efter klubbens stiftelse. Banens design blev lagt i hænderne på banearkitekt Jan Sederholm.

Noget måtte selvfølgelig gøres for at holde medlemmerne ”varme” i mellemtiden og lære og uddanne de af medlemmerne, der ikke havde spillet golf før. Der blev således indgået aftaler med golfklubberne i Smørum og Frederikssund, så medlemmerne kunne træne og spille. I Frederikssund blev Værløse Golfklub en ”Klub-i-klubben”, arrangerede selv turneringer, regelundervisning og fik et klublokale stillet til rådighed.

Drivingrange i Værløse blev som planlagt etableret i 1994. Og på ægte pionér-ånd blev der indkaldt til stensamlerdag, så der kunne spares på udgifterne til entreprenøren.

Klubbens første bestyrelse bestod af: Formand Hans Clausager Madsen, Næstformand Henning Schmaltz-Jørgensen, Kasserer Bo Biune, Sekretær Karin Heindorff, Bent Christensen, Thomas Lunau, Randi Rødbroe, Dan Foldager og Leif Molin.

Der var mange arbejdsopgaver, der skulle fordeles på frivillige hænder. Den otte mand store bestyrelse og Karin, som blev ansat som Klubsekretær i 1996 trak et kæmpe læs med forhandlinger og møder med kommune, entreprenør, banearkitekt, håndværkere, finansieringsmuligheder, andre golfklubber, medlemshvervning osv. Og samtidig skulle klubbens organisation op og stå med etablering af relevante udvalg.

 

 

Fortsættes…

Stor tak til Randi Rødbroe og Karin Heindorff, som med stor entusiasme bidrager med research i arkiverne, billeder og historier om klubbens stiftelse, banens tilblivelse og klublivet dengang.

Det første klubblad udkom i februar 1994. Det kan du læse i sin helhed her: Klubblad nr 1 Februar 1994

Vi har oprettet et online Jubilæumsbilledarkiv, hvor vi løbende i jubilæumsåret vil lægge billeder ind, som vi finder i arkiverne. Hvis du har billeder, som skal med i albummet, så send eller aflever dem gerne i sekretariatet.

Hvis du har nogle “kan du huske dengang” – historier, så del dem gerne på klubbens Facebookside.

Vi skal fejre 25 års jubilæet, især i uge 26 med turneringer, aktiviteter og fest. Der er brug for mange ekstra frivillige hænder. Har du lyst til at bidrage med stort eller småt, så kontakt bestyrelsesmedlem og tovholder Liuming Qin på qinhansen@outlook.dk.