Udsigterne til baneåbning

Greenkeeperne arbejder i øjeblikket med fuld fokus på at gøre bane og træningsfaciliteter klar til sæsonstart. Desværre er vejret ikke rigtigt samarbejdsvilligt. Hele marts måned har det enten været meget koldt inkl. sne eller, som nu, meget vådt.

Lige nu håber vi, at vi kan åbne 18-huls banen til sommergreens, når greenkeeperne går på weekend fredag den 31. marts kl. 14. Det bliver i første omgang nødvendigt med visse begrænsninger:

  • Spil med bærebag, banen er meget våd.
  • Måtter på teestederne på hul 1 og par3 hullerne, da der ikke er vækst nok i græsset til at det reetablerer sig efter opslåede turfs.
  • Fortsat spil med oplæg på fairways.
  • I tilfælde af rimfrost i morgentimerne lukker vi banen indtil frosten slipper greens.

Træningsarealerne er åbne. Vi er i gang med at reetablere kablerne til robotterne/boldopsamleren efter vi har fået sat porte i udslagshuset. Det arbejde forventer vi ligeledes er klart, så robotterne kan komme på græs ligeledes til den 31. marts. Men vi kan få problemer med frost i boldmaskinen, hvis kulden vender tilbage.

Dette er som sagt, det vi arbejder på. Det kan blive nødvendigt at ændre på planerne afhængigt af, hvordan vejret udvikler sig. Vi sender selvfølgelig ny information ud i så fald.

Du kan følge med i aktuel banestatus her på hjemmesiden.