Status på lejemål, forurening og byggesag

Forlængelse af lejemål og afklaring på forurening

Lejeforlængelsen blev vedtaget i Furesø Kommunes Økonomiudvalg på mødet i september. Vi afventer den konkrete aftaletekst, men er informeret om, at der ikke som tidligere foreslået vil ske ændringer i lejen i resten af løbetiden for den oprindelige aftale. Til den tid kan kommunen foreslå en alternativ metode til fastsættelse af lejen for området. Desuden skal Værløse Golfklub selv betale for oprensning af forurenet jord, samt vedligeholde og eventuelt udbygge miljømæssige tiltag på området.

Byggetilladelse

Byggesagen ligger fortsat til behandling i kommunen, men vi forventer, at der med politikernes tilsagn om forlængelse af vores lejemål frem til 2054 kommer skred i sagen. I mellemtiden undersøger vi omfanget af jordforureningen, der forventes at være overskuelig.

Hvad sker der så nu?

Vi kører på med at indsamle nye jordprøver og få et overblik over de faglige og økonomiske konsekvenser af at få forureningen behandlet korrekt.

Byggeriets opstart er udsat i forhold til vores oprindelige tidsplan. Vi vil ikke vil igangsætte ombygningen af Vestfløjen før byggetilladelse mv. er på plads. Derfor overvejer vi alternative muligheder for opsætning af Trackman til indendørs træning, som kan igangsættes uden krav om byggetilladelse. Konkret er vi ved at undersøge mulighederne for at tilpasse og udnytte det eksisterende udslagshus.