Referat fra den ekstraordinære generalforsamling

Torsdag aften den 27. januar møde 94 medlemmer op med 48 fuldmagter, i alt var altså 142 stemmeberettigede medlemmer repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling, hvor eneste punkt på dagsordenen var bestyrelsens indstilling til opførelse af en ny bygning, der skal skabe plads til yderligere indendørs træningsfaciliteter og fælles modtagelse/reception.

Her er et kort referat. Det fulde referat ligger her.

Formand Kim Christensen og Kasserer Wagn Erik Nørgaard præsenterede indstilling, motivation, tegninger og økonomi i projektet. 

Der var god dialog, debat og flere relevante input fra mange medlemmer om elementer i projektet, som Kim og Wagn Erik svarende på. Specifikke spørgsmål om arkitekturen besvarende arkitekt Martin Løkkegaard fra arkitektfirmaet AG5.

Resultatet af den efterfølgende skriftlige afstemning blev:

Ja: 109 stemmer

Nej: 28 stemmer

1 stemme var ugyldig

Kim takkede for tilliden til bestyrelsen, som vil arbejde videre med projektet med respekt for de input medlemmerne er kommet med.

Tak til Carsten, Anni og Poul for hjælp med afvikling af generalforsamlingen.

Sekretariatet/Pia