Opsigelse af samarbejdet med klubmanager

Bestyrelsen har d.d. opsagt samarbejdet med vores klubmanager Tine Lunding Strunch.

Foreningen er inde i en udvikling, hvor bl.a. de kommercielle aktiviteter og banens stand i endnu højere grad vil være afgørende for værdiskabelsen for vores medlemmer og gæster. Vi ønsker at ansætte en medarbejder, der har kompetencer, der i endnu højere grad tilgodeser dette.

Vi vil give os god tid til at finde den rette afløser, hvorfor vi indtil videre er organiseret, som følger:

Administration/regnskab

Pia Fly Pedersen med reference til kasserer Ole Nielsen

Banen/udendørsområder

Jesper Kristensen med reference til næstformand Søren Boye

Forpagtere (Café og Proshop)

Refererer til bestyrelsesformand Kim Christensen

Driftsudvalg, der pt. refererer til Sekretariatet

Refererer fremadrettet til bestyrelsesmedlem Christina Sund

De øvrige udvalg, der har reference til bestyrelsen, fortsætter uændret med de nuværende kontaktpersoner i bestyrelsen.

Vi vil gerne takke for samarbejdet med dig, Tine, og ønsker dig god vind i dit fremtidige virke.

Bestyrelsen