Mens vi venter…

Vejret har været fantastisk i dagtimerne i marts måned, men det er stadig meget koldt om natten, og der er desværre ikke vækst i græsset endnu. Jordtemperaturen skal op på 6 grader, før der sker noget.

Vi åbner sommergreens så snart, det er forsvarligt, og informerer selvfølgelig om det.

Tiden udnytter vi til at topdresse fairways og færdiggøre andre arbejder på og omkring banen.

Vi lukker bunker på hul 9, renoverer og forbedrer træningsbunkeren. Grøften i venstre side af fairway på hul 5 er lukket og rullegræs lagt på.

13 m flagstang har været lagt ned, er pudset og nyt logoflag hængt op, blomsterkummerne males og klubsignaturen på stenen har fået ny makeup.