Indberetning af score på udenlandsk bane

Nu kan/skal man selv indberette scores fra udenlandske baner.

Det nye WHS (World handicap system) giver tilladelse til dette, blot man sørger for også at indtaste den nødvendige information. Det drejer sig om course rating og slope, par information samt brutto hulscores for hvert hul. Dette er et krav for at scoren kan registreres. Det gælder både på danske og udenlandske baner, men informationen for danske baneer ligger selvfølgelig i GolfBox.

Start med at klikke på Scores i din GolfBox menu, og når beregningen af dit WHS handicap er færdigt, klikker man på Indberet Scores. Sæt hak i “Bane findes ikke i GolfBox”.

Nu åbner der nogle nye felter som skal udfyldes, først Land, Bane og Teenavn, samt total par, course rating og slope. Disse data SKAL bruges, da de bruges til at udregne slagene for runden.

Derefter skal der indtastes hul information, par, hcp index samt brutto scoren for hullerne.

Der SKAL udfyldes en markør, og når dette er gjort, kan man trykke på GEM. Scorekortet bliver nu sendt til markøren til godkendelse. Hvis man har spillet med en spiller, der ikke findes i GolfBox, vil scorekortet blive sendt til klubben til godkendelse (det kan være en god ide at give klubben besked om, at der er sendt et scorekort). Når markøren (eller klubben) har godkendt, sendes scorekortet videre til WHS udregning.

Det anbefales altid, at man indberetter scores dagen efter (kun for udenlandske runder, danske runder bør altid indberettes på dagen) man har spillet, forudsat at man kontakter klubben og får at vide hvad PCC var for dagen.

Sekretariatet/Pia