Har du lyst til at lave turneringer?

Værløse Golfklub åbningsturnering

Nye medlemmer til Turneringsudvalget søges

Flere af vores mangeårige medlemmer i Turneringsudvalget – Hanne Saugmann, Anne-Lise Hansen og Anni Saabye – har valgt, at 2018 skal være deres sidste sæson i udvalget. De har alle ydet en kæmpe indsats gennem årene og stået som garanter for, at vores klubturneringer er blevet afviklet på bedste vis. To nyere medlemmer i udvalget – Karen Overgaard og Henny Nielsen – stopper også efter denne sæson.

Vi venter lige med at takke helt af med dem til sæsonen er slut.

Vi har altså brug for nye kræfter til Turneringsudvalget fra og med næste sæson.

Du skal have lyst til aktivt at være med til at arrangere klubturneringer og klubmesterskaber og samtidig bidrage med kontinuitet i udvalget. Sonja Horsted og Henrik Jørgensen fortsætter til næste år, og ser frem til at byde 3-5 nye medlemmer velkommen i udvalget.

Udvalget har stor kontaktflade i klubben. De holder 4-6 møder om året efter behov og gennemfører årligt 8-10 turneringer samt klubmesterskaber. Du får mulighed for at være med til at sammensætte turneringsplan og former til 2019 sæsonen. Vi er åbne for nye typer af turneringer, hvor både det sportslige og det sociale er i fokus.

Du kommer med godt humør, tænker selvstændigt og har ansvarsfølelse. Du er vant til at arbejde med IT-systemer og gerne Excel. Vi sørger for oplæring, og du vil blive tilmeldt relevante kurser hos Dansk Golf Union og GolfBox i løbet af vinteren.

Lad os høre fra dig på mail@vaerloese-golfklub.dk, hvis du er interesseret i at træde ind i Turneringsudvalget. Du er velkommen til at ringe eller komme forbi, hvis du har brug for mere information. Klubkoordinator René Stisen er udvalgets kontaktperson til Bestyrelsen. Sonja og Henrik fortæller også gerne mere om arbejdet i udvalget.

Vil glæder os til at høre fra dig.

Sekretariatet/Pia

Du kan læse mere om de opgaver Turneringsudvalgets løser for klubben her på hjemmesiden