Gradvist tilbage til det ‘normale’ golfliv

I forbindelse med den gradvise genåbning i samfundet, har vi også fået nye anbefalinger fra Dansk Golfunion for spil på banen. Der bliver også delvist åbnet for træningsfaciliteter.  Det kræver dog nogle praktiske tiltag, som vi arbejder på lige nu. Vi sender separat information ud om træningsmulighederne, når vi er klar.

For spil på banen gælder følgende:

Fra og med i morgen (15. april) går vi tilbage til den normale baneopsætning i 4-bolde og dermed normal tidsbestilling i GolfBox. Dvs mulighed for at booke 18 huller/9 huller fra/på For9 og 9 huller på Bag9. Bookning af 18 huller genererer som tidligere automatisk en flettetid på Bag9.

I PRAKSIS INDEBÆRER DET, AT I SKAL GÅ IND OG BOOKE NYE TIDER, DA ALLE TEETIDER I DEN MIDLERTIDIGE BANEOPSÆTNING BLIVER SLETTET.

Der er sat et maksimum på 2 teetider per medlem.

Der er mulighed for spil for medlemmer fra andre klubber. Greenfee skal betales ved bestilling.

Banen er godkendt til handicapregulering med R&A´s godkendte undtagelser og tilpasninger til Golfreglerne under Corona-krisen.

Turneringer og Klub-i-Klubben aktiviteter/fortrinsret er udsat indtil videre til efter 10. maj.

De tidligere restriktioner om adfærd til/fra/på banen for at minimere smitterisiko gælder stadig:

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
 2. Spil på banen foregår blandt spillere fra samme husstand eller med faste spillemakkere.
 3. Vi anbefaler separat transport til golfbanen for spillere fra forskellige husstande.
 4. Ankom til klubben tidligst 10 minutter før starttid, og kør hjem umiddelbart efter runden er færdigspillet.
 5. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere.
 6. Teetiderne skal ikke/kan ikke bekræftes i klubben. Bygningerne er stadig aflåst, og der er således heller ikke adgang til toiletter.
 7. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
 8. Der må kun være en person i bagskabsrummene ad gangen. Tag evt. dit udstyr med hjem efter runden.
 9. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.
 10. Der er kun start fra 1. tee og 10. tee. Det er IKKE tilladt at gå ud fra andre huller.
 11. Vi spiller fra de normale teesteder til sommergreens, med oplæg overalt på banen, dog ikke på greens.
 12. River, boldvaskere, affaldsspande er fjernet eller blokeret.
 13. Hulkanter og flag må ikke berøres.
 14. Affald og knækkede tees skal den enkelte spiller selv fjerne.
 15. Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. Der må ikke lukkes igennem. Falder en bold bagud, skal I samle bolden op og følge op, så I er i tempo med bolden foran.
 16. Forlad klubben med det samme efter spil.

Følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger ift. at minimere smittespredning.

For personer i særlige risikogrupper anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du i særlig grad overholder de generelle hygiejneråd og råd om færden i samfundet.

HOLD AFSTAND

På vegne af bestyrelse, greenkeepere og sekretariat

/Pia