Caféen – forpagtningsaftale

Som det fremgår af ’Formandens beretning’ i indkaldelsen til generalforsamlingen udløber forpagtningsaftalen med Ricardo og hans stab (Cana Catering) ved udgangen af indeværende år. Vi drøfter både en forlængelse med Ricardo og andre alternativer.

Som det også fremgår af beretningen, er det bestyrelsens opfattelse, at Cana havde en svag start, men samarbejdet er år for år blevet bedre, og det fungerer i dag. Vi har imidlertid også fulgt med i medlemmernes vurdering af caféen i Golfspilleren i Centrum, og her må vi konstatere, at der skal ske forbedringer, hvis vi skal fortsætte med den nuværende løsning. Vi har derfor også bedt Ricardo om at gøre sig overvejelser om, hvor han ser, at medlemmernes tilfredshed kan ændres i positiv retning. Samtalerne om en ændret eller ny forpagtningsaftale forløber i november, så vi forventer at kunne orientere nærmere i december. 

Hvis der er medlemmer, der – udover det, som vi kan læse i Golfspilleren i Centrum – har indspark, kan I sende dem til mig på klchristensen@hotmail.com.

På bestyrelsens vegne,

Kim Christensen