Baneændringer og nye lokalregler

Inden længe er vi i fuld gang med den nye sæson. Her er vigtig information om ændringer, vi allerede har gennemført på nogle huller, og ændringer, vi kommer til at gennemføre, når det praktisk er muligt. Du vil selvfølgelig opdage det i løbet af din første golfrunde, men har nok gavn af at vide det og kende baggrunden herfor inden.

Vi ønsker med disse ændringer at gøre vores bane mere visuelt spændende at spille og at bringe spilleretningen tilbage til det banedesign, der oprindeligt lå til grund for anlægning af banen. Vi ønsker også at fremme sikkerheden for spillere. Derfor indfører vi miljøområder på tre huller, som tillige skal beskytte naturen og tilgodese diversiteten i de planter, der vokser på vores golfbane og fremme den naturligt hjemmehørende fauna.

Endelig ønsker vi at fremme flow og spilletempo, som er A og O i de nye golfregler, der er trådt i kraft.

Hul 3

Indhegningen til højre op mod green bliver permanent et strafområde med spille- og adgangsforbud. Baggrunden herfor er som sagt, at drive spilleretningen mod venstre, øge tempoet og desuden:

 • At beskytte spillerne, der er på vej fra green på hul 3 op mod teestederne på hul 4
 • At beskytte spillere mod udslag fra hul 2
 • Give beplantningen ro til at etablere sig
 • På sigt at lade får afgræsse området

Indhegningen vil blive omkranset af røde pæle med grøn top.  Dropzonen bliver flyttet, så man ikke bliver ”dobbeltstraffet” ved at skulle slå hen over indhegningen en gang til.

Hul 14

Hullet, på trods af dets charme, har altid været et lidt dårligt designet golfhul, hvor risikoen for mistet bolde og store scores, har været mere regel end undtagelse. Derfor vil vi gøre hullet mere spilbart ved at flytte alle teesteder en gang frem. Dvs. tee 63 til tee 58, tee 58 til tee 49 og anlægge et nyt teested til tee 49. Det vil selvfølgelig tage noget tid inden det nye tee 49 kan tages i brug, så der er fælles tee 49/58 indtil da.

Der bliver etableret en indhegning, som inkluderer søen og hele området ind mod hul 15. Igen her er baggrunden at øge spilletempoet og desuden:

 • Give beplantningen ro til at etablere sig
 • Beskytte de naturligt hjemmehørende planter i området
 • På sigt at lade dyr afgræsse området, så ukrudtstrykket holdes nede

Dropzonen vil også her blive flyttet.

Hul 18

Som på hul tre, så bliver indhegningen til højre efter den første bakke og op mod green permanent et strafområde med spille- og adgangsforbud. Baggrunden herfor er ligeledes her at drive spilleretningen mod venstre, øge tempoet og desuden:

 • At beskytte spillere på hul 10 og spillere på vej til hul 10
 • At beskytte spillere, der enten står på 18 green eller er på vej væk fra greenen
 • Give beplantningen ro til at etablere sig
 • På sigt at lade får afgræsse området

Indhegningen vil også her blive omkranset af røde pæle med grøn top.  Den sidste bakke i højre side inden green bliver inddraget i indhegningen for at stoppe trafikken hen over bakken, som har skabt en trampesti. Dropzonen bliver også her flyttet, så man ikke bliver ”dobbeltstraffet” ved at skulle slå hen over indhegningen en gang til.

Vi er sikker på, at når vi alle efter nogen tilvænning – bl.a. med at slå i tiltænkt spilleretning – og ændringerne er fuldt gennemført, vil opleve, at vores bane har fået et løft i den rigtige retning.

De komplette reviderede lokale regler og ordens- og etiketteregler kan du finde her på hjemmesiden. De er desuden hængt op i lobbyen og i starterhuset.

Lokale regler

Ordens- og etiketteregler

God golfsæson – spil godt!

Baneudvalget

Formand Henrik Sørensen