Arbejde med vejret som mod-/medspiller…

Det længste og vådeste efterår nogensinde er ved at være overstået – håber vi.

På grund af de våde forhold, har det været næsten umuligt at arbejde på banen. Der er derfor flere opgaver, som ligger og venter på bedre vejr. Til gengæld har der været god tid til eftersyn, slibning og servicering af maskiner, ligesom alle medarbejdere har afviklet manglende ferie og afspadsering. De sidste dage er der brugt energi på et tiltrængt facelift i caféen og ved indtjekningsområdet, samt hjælp i forbindelse med opsætning af simulatorgolf.

Vi har sagt farvel til Jess, som ønskede at være et andet sted. Til gengæld siger vi velkommen til Kenneth, som starter den 9. marts. Kenneth er uddannet greenkeeper, med fortid i det sønderjyske og en enkelt sæson på Skjoldenæsholm.

Banen:

Banen er som helhed kommet godt over vinteren og greens er generelt fine.

Der er stadig meget vådt, men kan vi få nogle tørvejrsdage og noget vind, så er udsigterne ikke så dårlige. Vi vil, som altid, arbejde på, at banen kan åbne, når forholdene er til det. Vi kan ikke sætte dato på endnu.

Dog er vi udfordret nogle steder, især på bag-ni. Bestyrelsen har bevilget penge til dræning af disse områder. Arbejdet bliver udført når forholdene er til det, sandsynligvis i april. Det vil blive udført af ekstern entreprenør, og vi forventer at det varer et par uger. Mere om det, når vi når dertil.

Flere steder, især på hul 7, er vandet blevet trykket op af jorden, hvilket har efterladt store, mudrede områder, som vi skal renovere, når de tørrer op igen.

Fugleskræmmer:

På hul 4 er der placeret en fugleskræmmer. Det er et apparat, som registrerer lyde fra gæs, råger og måger. Derefter udsender den naturlig skræmmelyde for de pågældende fuglearter. Det er sat op for at minimere antallet af gæs, som de senere år har været stigende. Hvor hyggeligt det end er med gæs, så efterlader de altså ret store mængder ”gødning”, især på greens, hvilket ikke er fremmende for jævnheden. Skræmmeren skader på ingen måde gæssene, den jager dem bare væk på en naturlig på. Den høres tydeligt, også af mennesker. Vi forventer, at den kan tages ind, når yngletiden hos gæs er ovre.

Mvh greenkeeperne