Årsrevision af handicap

Den årlige revision af alle medlemmers golfhandicap er gennemført i GolfBox. Du har modtaget en besked fra GolfBox med dit nye handicap. Hvis du er interesseret i at vide mere om, hvordan handicaps bliver reguleret, kan du læse om det her på DGU´s hjemmeside.

Hvis du har opfyldt de krav, der stilles for at indgå i handicap revisionen er dit EGA-handicap uændret gældende. Hvis du ikke har registeret nok scores i 2018 har du mistet dit EGA-handicap og i stedet fået tildelt et Klubhandicap.

Med Klubhandicap kan du ikke deltage i Klubturneringer, Regionsgolf, Danmarksturneringen og andre officielle DGU-turneringer. Du kan selvfølgelig spille golf som du plejer i klubben, og når du har registreret det manglende antal scores bliver dit EGA-handicap genetableret.

I 2020 indføres et helt nyt handicapsystem. Dansk Golf Union anbefaler, at alle afleverer så mange scorekort som muligt i sæsonen 2019 for at de fremtidige handicaps bliver så retvisende som muligt. Her kan du læse mere om det nye handicapsystem i 2020.

Sekretariatet/Pia