Vi søger ny medarbejder

Som det bl.a. fremgik af bestyrelsens seneste nyhedsbrev, så omorganiserer vi arbejdsopgaverne i klubbens sekretariat, og søger en Klubsekretær til tiltrædelse senest 1. marts 2021. Du kan se stillingsopslaget herunder og i vedhæftede fil. Stillingen vil også blive slået op i relevante medier.

Spred gerne budskabet i din omgangskreds.

Sekretariatet/Pia

__________________________________________

Værløse Golfklub søger Klubsekretær

Tænder du på at servicere og tale med mange, glade mennesker hver dag? Motiverer det dig at få og løse selvstændige administrative opgaver? Kan du se dig selv i en travl hverdag i en uformel og hyggelig atmosfære i smukke omgivelser, så har vi jobbet til dig.

Stillingen:

Som Klubsekretær i Værløse Golfklub indgår du i den daglige drift af klubben. Dine opgaver vil blandt andet omfatte:

 • Ekspedition og servicering af klubbens medlemmer og gæster i sekretariat, klublokale, telefonisk samt via email
 • Selvstændige administrative funktioner, blandt andet vedligeholdelse af medlemsdatabase og turneringsopsætning
 • Opdatering af hjemmeside
 • Kommunikation og markedsføring via nyhedsbreve og sociale medier
 • Planlægning og gennemførelse af klubarrangementer, turneringer og events
 • At have kontakt til og være ressource person for de frivillige ildsjæle i klubbens udvalg

Vi forventer:

At du som person:

 • Er udadvendt og serviceminded, også når du i perioder bliver udsat for mange afbrydelser
 • Kan arbejde selvstændigt og håndtere mange bolde i luften
 • Evner at forudse, hvor der skal sættes ind, og at du trives godt i samarbejde med klubbens øvrige funktioner
 • Naturligt interesserer dig for klubliv og engagerer dig i de oplevelser, vi skaber for medlemmer og gæster
 • Er fleksibel og forstår, at dagligdagen ikke altid er forudsigelig i en udpræget sæson og vejrafhængig virksomhed
 • Er sprogligt velformuleret i tale og på skrift
 • Er rutineret bruger af Office pakken, Outlook, Excel, Word og PowerPoint
 • Gerne har kendskab til og erfaring med golfens administrative system, GolfBox
 • Selv er ”ramt” af golf. Det vil ubetinget være en fordel, men ikke et krav.

Vores tilbud:

 • En sjov og dynamisk arbejdsplads
 • Inddragelse i mange, varierende arbejdsopgaver med reference til klubbens Sekretariatsleder.
 • Helårsansættelse, gns. 30 t/uge fra marts til oktober, 15 t/uge fra november til februar.
 • Løn efter kvalifikationer, pensionsordning og sundhedsforsikring
 • Uddannelse og vidensdeling i golfsportens ’univers’
 • En veldrevet og økonomisk sund golfklub, med velfungerende Sekretariat, Proshop, Café og Greenkeeperstab samt visioner og ambitioner for fremtiden

Hvordan kommer du i betragtning:

 • Send din ansøgning snarest, og gerne inden 15. december til pfp@vaerloese-golfklub.dk, med dit CV, en kort beskrivelse af dig selv, og hvorfor lige netop du er den rette til jobbet
 • Vi afholder løbende samtaler med relevante kandidater, stillingen forventes besat senest 1. marts 2021
 • Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte Sekretariatsleder Pia Fly Pedersen på pfp@vaerloese-goflklub.dk eller telefon 4447 2124

Om Værløse Golfklub:

Klubbens vision:

“En naturskøn 18-hullers golfbane på et højt niveau, hvor alle spillere føler sig velkommen og sportsligt udfordret, med et godt klubliv og en afslappet atmosfære”

Med udgangspunkt i visionen ønsker Værløse Golfklub at skabe de bedst mulige forhold for medlemmernes udøvelse af golfsporten, herunder:

 • Drive og udvikle golfbane med tilhørende klubfaciliteter
 • Fremme medlemmernes lyst til at lære og dygtiggøre sig i golf spillet
 • Skabe de bedst mulige rammer for et godt klubliv
 • Fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i klubben

Driften af Værløse Golfklub er baseret på en kombination af forening og forretning, idet forretningen er en forudsætning for at finansiere driften af Værløse Golfklub.

Værløse Golfklub forvalter et stort naturområde på en måde som – i respekt for golfspillet – fremmer naturen mest muligt under hensyntagen til gældende regler og bestemmelser. Se vores miljøpolitik på www.vaerloese-golfklub.dk.

Værløse Golfklub støtter op om eliteidræt med træning og økonomiske tilskud. Klubben er dog ikke villig til at betale spillere for at repræsentere Værløse Golfklub.

Værløse Golfklub bygger på et forpligtende fællesskab mellem medlemmer og ansatte, og klubben ønsker en aktiv deltagelse fra medlemmerne i klubbens aktiviteter, sociale liv samt opgaveløsning. De ansatte sikrer rammerne for foreningsaktiviteten, og medlemmerne udfylder dem.

Værløse Golfklub er et rart sted at være for alle uanset alder og forudsætninger. Derfor vægtes gensidig respekt, tolerance, godt humør og god omgangstone højt. Under god omgangstone henregnes præsentabel påklædning.

Værløse Golfklub er kendt for kvalitet i den måde, vi arbejder på og måden, hvorpå vi servicerer medlemmer og gæster. Kvalitet gennemsyrer arbejdet både internt i klubben og eksternt i forhold til klubbens sponsorer og samarbejdspartnere.

Værløse Golfklub arbejder aktivt for at være en attraktiv arbejdsplads for ansatte og frivillige med fokus på trivsel, udvikling og optimale arbejdsbetingelser.

Ansvar og selvstændig beslutningskompetence prioriteres højt.