Venteliste, Flow på banen og flere teetider

Vi har aldrig været så mange golfspillere i Danmark, som vi er nu. Og alle spiller meget mere. 40% flere spillede runder blev det til sidste år. Det gælder også hos os i VGK. Vi ser ind i endnu en sæson, hvor der bliver stor efterspørgsel på ledige teetider. Bestyrelsen har truffet nogle beslutninger, som skal tilgodese det øgede behov for teetider.

Loft over antal medlemmer og venteliste

Vi fik meget stor tilgang af nye medlemmer, passive vendte tilbage, hverdagsmedlemmer ændrede til fuldtid, mange ville gerne lære at spille golf.

Allerførst ønsker vi oprigtigt alle nye medlemmer, nye golfspillere og tilbagevendte velkommen til klubben. Vi som ansatte, trænere, frivillige og ”gamle” medlemmer skal gøre alt, vi kan, for at I bliver tilfredse med jeres medlemskab. Vi har været – og er stadig – lidt tillukket pga. corona-situationen, men det bliver forhåbentlig snart muligt at åbne alle funktioner i klubben.

Tilgangen sidste år var så stor, at bestyrelsen besluttede at sætte et loft på 1.050 voksne medlemmer. Vi var ved udgangen af november 1.096 aktive, voksne medlemmer. Efter januar måneds statusskifte og udmeldelser, har vi kunnet tage nogle få ind fra ventelisten, så vi nu i marts er nede på 1.050 voksne medlemmer, 17 står fortsat på venteliste til medlemskab. 22 nye golfspillere har allerede tegnet prøvemedlemskab til sæsonstart. Der er sat et loft på 50 nye i år (vi havde 77 sidste år), som selvfølgelig bliver tilbudt medlemskab efter endt ”golfuddannelse”. Vi tager stadig junior spillere ind uden venteliste.

Ændring af interval mellem teetider og FLOW på banen

I VGK har vi et godt banedesign, logisk baneforløb og kort afstand mellem hullerne. Man kommer godt ud i banen på et par 5 hul, som ikke danner kø. Med de erfaringer, man har fra andre klubber, der har arbejdet med dette, har vi besluttet, vi fra denne sæson indfører 7 og 8 minutter mellem teetiderne, så der nu er 8 teetider per time, stadig med start kl. hel og halv.

Flettetiden, dvs. forventet spilletid på for9, er sat til 2 t og 15 min. På sigt er det ønskeligt, at det bliver muligt at sænke det til 2 timer.

Flere teetider per time indebærer, at vi skal have fokus på FLOW på banen. En golfrunde skal ikke nødvendigvis tage kortere tid, men man skal følge trop med bolden foran. Have fokus på:

 • At være klar til sin teetid, men ikke slå ud før booket teetid. Spillerne foran skal være synlige ved søen foran green på hul 1. Respektive ikke slå ud på hul 10 før klokken lyder.
 • At spille Ready golf. Det vil blandt andet sige: slå når du er klar, lad flaget blive i, gå væk fra green og noter først scores, når du står på næste teested og en medspiller er i gang med at slå ud. Se video om Ready golf: https://www.golf.dk/nyhed/spil-ready-golf.
 • At slå jer sammen, hvis I er flere 2-bolde, der venter efter en 3- eller 4-bold foran.
 • At lukke igennem hurtigst muligt, hvis der opstår hul til bolden foran, eller hvis I skal lede efter bolde.
 • At respektere golfreglerne, dvs. max. 3 min ledetid.
 • At slå en provisorisk, når du ikke er helt sikker på din bold ligger på fairway
 • At eventuelt vinke bolden bagved frem inden I putter, eksempelvis på hul 4
 • At følge Baneservices anvisninger, når du møder dem på banen. De har overblik over, hvordan det går med FLOWET på banen.

½-1 minut mindre på hvert hul bliver til …, ja ret så meget på en golfrunde.

Og når du bestiller teetider

Tidsbestillingsreglerne for medlemmer og gæster er uændrede – 14 dage før for medlemmer, 7 dage før for greenfeegæster. Vi appellerer til, at du

 • Kun booker de teetider, du forventer at skulle bruge, og sletter dem hurtigst muligt, hvis din planlægning ændrer sig.
 • I weekends og andre primetimes fylder tiderne op, så en 4-bold ikke efterfølges af en hale af 2-bolde, som selvfølgelig vil indebære lang ventetid på banen.
 • Læs eventuelt op på klubbens ordens- og etiketteregler.

Vi vil følge op på bookningerne

 • Under corona har vi ikke været så nøjeregnende med bekræftelse af teetider. Det opfordrer vi alle til konsekvent at gøre igen, så vi fremover får noget fornuftigt statistik materiale at træffe beslutninger på.
 • Men også en stor opfordring til at anvende de digitale løsninger, der findes for bekræftelse og scoreindtastning, så de fysiske berøringspunkter begrænses.
 • Gentagne no shows vil blive påtalt.
 • I tavle perioder kan 1-bolde og 2- bolde blive pakket til 3- og 4-bolde.
 • Vi vil af og til indlægge blokeringer, især i morgentimerne, så greenkeeperne hurtigt og effektivt kan udføre deres arbejde, f.eks. klippe greens.

Mulighed for at booke 9 huller fra både for9 og bag9

Fordele og ulemper ved denne mulighed, som vi har haft en del sæsoner, blev senest drøftet på generalforsamlingen. Det blev besluttet at forsætte ordningen, både for at vi kan udnytte de ledige 9 huls runder, der opstår og for at reducere mængden af de blokeringer, der skal lægges foran gunstarter.

Vi vil gøre mere ud af at informere om fortrinsretten for spillere, der spiller 18 huller, dvs. man kan ikke forvente at kunne tee ud nøjagtigt til booket teetid, hvis man booker 9 huller fra hul 10.

Som sagt, så forventer vi også stor spillelyst i 2021. Alle skal gerne opleve mulighed for at komme til at spille, opleve glæden ved golfsporten.

Det kræver, vi alle gør en indsats for at få det til at fungere, ikke mindst på banen. Virkeligheden derude ser af og til anderledes ud end billedet i GolfBox.

Spil godt, med ønsket om endnu en god golfsæson

På vegne af bestyrelse og ansatte i

Værløse Golfklub

Pia