Nyt fra Bestyrelsen

Kære medlemmer i Værløse Golfklub,

Vi har i år måttet konstatere en større medlemsafgang end budgetteret, og Værløse Golfklub mangler pt. 40 seniormedlemmer. Det er derfor på vor agenda at iværksætte særlige tiltag for at tiltrække medlemmer.

Vi har derfor – på forsøgsbasis – og som en del af den samlede plan om at skaffe yderligere indtjening, besluttet at prøve at genaktivere tidligere medlemmer og medlemmer, der – fordi de ikke spiller ret meget – har meldt sig passive. Det særlige tilbud betyder, at man for et reduceret kontingent fortsat kan træne i klubben og spille 5/10 runder i løbet af sæsonen. Det giver ikke mulighed for andre goder i klubben – herunder adgang til Klubber-i-Klubben og Firkløver-ordning. Man kan heller ikke deltage i klubturneringer, Regionsgolf og Eliteturneringer. Ordningen falder ind under den medlemskategori som i klubbens vedtægter benævnes “Greenfee-medlemskaber”.

Forsøget vil blive evalueret og præsenteret på den kommende Generalforsamling. Hvis Generalforsamlingen beslutter at gøre ordningen permanent, vil det åbne op for, at andre medlemmer får mulighed for at overgå til den nye ordning i forbindelse med årsskiftet, samt at nye medlemmer kan få adgang til denne medlemskategori.

På bestyrelsens vegne,

Kim Christensen

Formand