Nyt fra banen

Hul 1 September 2017

Som alle har opdaget, så har banen fået meget mere vand, end den har haft brug for. Det har givet en del udfordringer for jer spillere i form af trælse restriktioner som tvungen brug af bærebag, oplæg og hel/delvis lukning af banen. Det er vi kede af, vi så helst en masse glade golfspillere på banen. Især set i lyset af en ret træls start på sæsonen, ville det være dejligt, at vi kunne byde jer en længere, varmere og absolut mere tør sæsonafslutning.

Vi er gået i gang med at forberede os til det kommende år. Vores reparationsgreen er ved at være færdig. Den er anlagt til højre for hul 12. Greenen skal bruges til at tage reparationsstykker fra til de øvrige greens ved skader. Desuden etablerer vi et ”pleje område”, hvor vi også vil kunne tage græstørv til andre områder end greens.

Jeg har sammen med bestyrelsen, udarbejdet en plan for de arbejder, der skal gøres henover efteråret/vinteren. Udover færdiggørelse af reparationsgreenen, er der følgende større opgaver, som skal løses:

  • Dræning på hul 18
  • Reparation af grusstier
  • Etablering af fliseareal foran udslagshus, hvor robotterne kører
  • Beskæring og udtynding af træer på banen
  • Etablering af ny grussti ved hul 6
  • Årligt eftersyn og servicering af samtlige maskiner

Så våd som banen er pt. ser det sort ud med flere af punkterne. Et hvert arbejde, som kræver brug af gravemaskine, jordkørsel og lignende, vil være ødelæggende for banen. Heldigvis har vi alternativer til ovennævnte opgaver. Vi er ved at få skik på kanterne af nogle af søerne, så de fremstår pænere. Bunkerkanterne vil få en kærlig omgang, men det vil ikke være muligt at fylde sand i dem nu. Tagrender ved klubhus er blevet tømt, ligesom samtlige brønde ved klubhus og p-plads er renset op. I det hele taget, er der mange småopgaver, som skal løses.

Det er jo også den tid på året, hvor der skal afholdes restferie og afspadsering. Det plejer at foregå fra lige før jul, til et godt stykke hen i marts. Medarbejderne afholder ikke alle ferie samtidig, vi plejer at have nogle på arbejde hele tiden, så vi vil kunne tage os af eventuelle problemer, snerydning, saltning med mere.

På greenkeepernes vegne

Jesper

Aktuel banestatus