Nyt fra banen

Hvad sker der på banen?

Greens er kommet godt gennem vinteren, med stort set ingen svampeangreb. Der er lidt mos, som skyldes den høje fugtighed, der har været. Mosset er blevet sprøjtet med jernsulfat, som farver mosset brunt. Gentagne behandlinger vil få mosset til at dø og kombineret med gødning, vil græsset hurtigt genvinde det tabte terræn og spiloverfladen vil ikke komme til at lide under det.

Resten af banen har også klaret vinteren fint. Ser vi bort fra den store mængde nedbør de sidste dage, er alt egentlig godt. I skrivende stund er regnmængden målt til 70 mm. på under en uge. Kombineret med, at jorden i forvejen var vandmættet, betyder det, at nedbøren ikke kan trænge gennem jorden i det normale tempo, men i stedet for bliver liggende på overfladen.

Igangværende og udførte arbejder:

Beplantningen ved hul 1/5 er blevet skåret kraftigt ind, så der nu er reel mulighed for at finde sin bold der. Der skal dog stadig slås henover, da det er tæt krat.

Vi nåede at påbegynde etableringen af en ny grussti ved hul 6, som kommer til at løbe direkte mod fairway. Den, som vi lavede for en del år siden, ligger ikke hensigtsmæssigt. Jorden, som vi graver op, skal bruges til opfyldning af den midterste fairwaybunker på hullet. Det har i mange år været planen, at den bunker skal nedlægges, for at lede spillet lige mod green. På grund af de meget våde forhold, er vi nødsaget til at lade det opgravede jord ved hul 6 ligge ved siden af den nye sti, indtil der igen er tørt nok til at køre i området. Så desværre ser der lidt rodet ud i området lige nu, men det skal nok blive godt.

Vi har i efteråret og vinterens løb sagt farvel til to medarbejdere. Victor, som har været elev her, er søgt ud i verden efter nye udfordringer. Daniel, som nåede næsten 20 år i Værløse Golfklub, er gået på velfortjent pension. Tak for indsatsen og god vind fremover.

Vores førstemand – Robert – kunne 1. marts fejre 10 års jubilæum i Værløse Golfklub. Samme dag fik vi en ny kollega – Jess – som er startet som sæsonansat greenkeeper. Tillykke til Robert og velkommen til Jess.

Jesper Kristensen

Chefgreenkeeper