Nye udvalgsformænd

Jane og Finn Holm Nielsen takker af som formand for Regel & Dommerudvalg respektive Baneudviklingsudvalg. De har begge ydet en kæmpe indsats igennem mange, mange år både i udvalg og så snart, der har været brug for et par ekstra hænder i klubben. 

De giver nu formandskasketterne videre til to andre “gamle” kendinge, men har udtrykt, at de selvfølgelig stadig stiller op, når der er brug for hjælp.

 

Karin Brandt

bliver ny formand for Regel & Dommerudvalget

 

Henrik Sørensen

bliver ny formand for Baneudvalget

Sekretariatet/Pia