Ny organisation

Vi har i bestyrelsen drøftet forskellige modeller for den fremtidige organisation og anvendelse af de bestående ressourcer og kompetencer bedst muligt til fordel for alle – medlemmer, frivillige og medarbejdere. Vi er nået frem til følgende model, som medarbejderne også er comittede til.

Vi nedlægger stillingen som klubmanager. Pia Fly Pedersen er udnævnt til Sekretariatsleder, og vil som sådan stå for den daglige ledelse af sekretariatet. For at supplere Pia ansætter vi en Klubkoordinator på deltid. Stillingen er opslået som ledig på vores hjemmeside og andre relevante medier. Selvom du måske ikke vil søge stillingen, kan du læse mere om ansvars- og arbejdsopgaverne i annoncen. Tillykke til dig Pia. Det er en meget fortjent udnævnelse. Vi er trygge ved at overlade ledelsesansvaret til dig, og vi ser frem til et endnu tættere samarbejde.

Chefgreenkeeper Jesper Kristensen har i en periode haft direkte reference til bestyrelsen. Det har været yderst velfungerende, og Jesper har i den forbindelse løftet et endnu større ansvar. Referencen gøres derfor permanent. Således refererer Pia og Jesper fremadrettet ligeligt til bestyrelsen. 

Sponsor & Kommunikationsudvalgets aktiviteter og Husudviklingsudvalget lægger vi ind under de daglige arbejdsopgaver, hvorfor disse udvalg formelt nedlægges. Aktiviteterne består dog fortsat, hvorfor vi fortsat håber at kunne trække på det frivillige arbejde, der hidtil har fungeret begge steder.

For at styrke det sociale sammenhold på tværs af eksisterende udvalg og klubber-i-klubben nedsætter vi et Seniorudvalg. Opgaverne i udvalget kommer til at spænde bredt lige fra oplæg til træningsaktiviteter for ikke-elite spillere og integration af nye medlemmer, der har været igennem Begynderudvalgets aktiviteter til foredrag og “grill-pølser på terrassen om søndagen”. Vi hører gerne fra dem af jer, der vil give en hånd med i dette arbejde.

Vi har også besluttet at søge at få en bedre udnyttelse af vores bygninger samt synergier i samarbejdet mellem Proshop og Sekretariat. Vi har derfor nedsat et ad-hoc udvalg, der skal komme med oplæg til en udbygning af proshoppen med en fløj ud mod baneanlægget, hvor vi vil flytte sekretariatet over. Vi er i dialog med Thomas Lindhardt om denne plan. Det vil samtidig frigøre et område i den nuværende sekretariatsbygning, som vi kan udnytte til f.eks. indendørs træningsfaciliteter.

De videre planer samt økonomien i projektet vil vi fremlægge på en ekstraordinær generalforsamling i marts eller april.

Spørgsmål til disse ændringer bedes rettet til undertegnede.

På bestyrelsens vegne,

Kim Christensen, tlf. 3131 4352

 

Stillingsopslag Klubkoordinator