Kommunikations- & Sponsorudvalg

Søren Thorsen
Formand
Wagn Erik Nørgaard
4064 3085 2229 5901
Send en mail Send en mail
Anne Sophie Hoff Hagelskjær Nikolaj Nielsen
2224 9889 5080 4020
Send en mail Send en mail
Pia Fly Pedersen
Klubsekretær
4447 1224
Send en mail

Kontaktperson for Kommunikations- & Sponsorudvalget til Bestyrelsen: Michael Hauskou.

Kommissorium for Kommunikations- & Sponsorudvalg

Formål og mål:

 • Tilrettelæggelse af den interne kommunikation, så den imødekommer medlemmernes informationsbehov vedrørende aktiviteter i klubben
 • Sikre at den eksterne kommunikation udbreder kendskabet til VGK og dets positive bidrag til lokalområdet med formål at gøre klubben attraktiv for sponsorer, green-fee gæster og nye medlemmer.
 • Sikre at klubben har tilfredsstillende sopnsorindtægter, og at sponsorerne opfatter deres bidrag som “value for money”.

Organisation:

Udvalget består af 4-6 medlemmer, herunder en formand, der er godkendt af bestyrelsen. Klubmanager eller dennes substitut deltager som referent på udvalgsmøderne. Underudvalg kan nedsættes for at løse specialopgaver.

Driftsopgaver:

 • Sekretariatet varetager i det daglige vedligeholdelse af klubbens hjemmeside og aktiviteter på sociale media samt udarbejdelse af månedlige nyhedsbreve. Udvalget bidrager med materiale, idéer m.v.
 • Assistance til Sekretariatet ved udarbejdelse af pressemeddelelser i forbindelse med relevante begivenheder/aktiviteter. Udvalget kan initiere pressemeddelelser.
 • Planlægge og gennemføre aktiviteter for at fastholde og tiltrække medlemmer, herunder Golfens Dag.
 • Markedsføring af klubben til erhvervslivet i Furesø og omliggende kommuner. Formålet er at indgå sponsoraftaler og sprede kendskabet til klubbens tilbud til medarbejdere i virksomhederne.
 • Udarbejde og vedligeholde standard(er) for sponsoraftaler.
 • I samarbejde med Klubmanager at forhandle nye sponsoraftaler og/eller fornyelse af eksisterende aftaler.
 • Planlægning og gennemførelse af arrangementer for sponsorerne.

Udviklingsopgaver:

 • Udarbejde forslag til strategier og initiativer, der skal tiltrække nye medlemmer og sponsorer.
 • Udarbejde forslag til rammerne for klubbens interne/eksterne kommunikation, herunder fastlæggelse af hjemmesidedesign og -funktionalitet samt udvikling og vedligeholdelse af designlinje.

Budgetansvar:

Udvalget løser sine opgaver inden for den budgetramme, som er godkendt af klubbens bestyrelse. Aftaler, der forpligter økonomisk, skal godkendes af Klubmanager.

Referance:

Udvalget refererer i det daglige til klubbens ledelse via Klubmanager. Referance til Bestyrelsen foregår via en af Bestyrelsen udpeget kontaktperson.

Leverance:

Udvalgets beretning til klubbens årsrapport. Budgetforslag til næstfølgende regnskabsår.

Kontaktflade:

Klubbens udvalg og klubber-i-klubben, Sekretariatet og Bestyrelsen.