Klubbens trafikregler er opdateret

Med 1.100 medemmer er det nødvendigt med et fælles regelsæt for at vi kan være her alle sammen. Formelt hedder de Ordens- og etiketteregler. Heri kan du også finde god information om tempofremmende spil og adfærd, eksempelvis:

  • Ved booking af tider i weekends og på helligdage henstilles der til, at man ikke booker 1 og 2 bolde på tider, hvor der ingen bookning er i forvejen. For at øge tilgængelighed og indtægtsgrundlag bør man fylde op på i forvejen reserverede 1 og 2 bolde, hvis der er mulighed for det.
  • I weekends og på helligdage har hold på 4 personer fortrinsret på banen. Det betyder, at en evt. hurtigere gående gruppe ikke nødvendigvis skal lukkes igennem medmindre 4-bolden har tabt forbindelsen til gruppen foran, hvorved der er opstået et helt frit hul, eller den leder efter en bold jf. reglerne. I så fald skal der lukkes igennem, hvis de har en hurtigere gående bold bag sig.
  • Endvidere forudsættes det, at alle spillere er med til at fremme spillet og undgå unødig forsinkelse, lukker igennem ved behov og undlader gentagne prøvesving på fairways. Med andre ord er det 4-boldene, der sætter tempoet på banen. 2-boldene anmodes derfor om at slå sig sammen mhp. at skabe bedre flow.
  • Medlemmer kan reservere fire starttider i en periode på 14 dage frem. Det er en ubetinget pligt at afmelde tiden hurtigst muligt, hvis den enkelte ikke kan benytte den reserverede tid. Ikke bekræftede teetider bliver automatisk slettet 15 min. før. Udeblivelse uden afbestilling (No Show) tre gange kan medføre, at bestyrelsen suspenderer medlemmets ret til tidsbestilling for en periode efter bestyrelsens skøn.
  • En spiller må kun booke tider til andre spillere, der har intention om at spille på tiden og i samme gruppe. En spiller må ikke bekræfte en tid eller spille i et andet medlems navn.
  • Der må tidligst spilles fra 1. teested på det tidspunkt, der er booket og bekræftet og spillerne foran ikke er i risiko for at blive ramt.
  • Der kan reserveres starttid til både 9 og 18 huller fra 1. teested. Desuden 9 huller fra 10. teested. Det er imidlertid ikke tilladt at starte på hul 10, dersom der er spillere på hul 9, eller på vej fra 9. hul ad stien til hul 10. Spillere, der starter fra hul 1, og spiller banen i rigtig rækkefølge, har altid fortrinsret. 

Her finder du de samlede opdaterede Ordens- og etiketteregler samt dresscode for Værløse Golfklub, som er godkendt på seneste bestyrelsesmøde.

Sekretariatet/Pia