Invitation til dialogmøder

Kære Medlemmer af Værløse Golfklub,
 
På den seneste generalforsamling lovede vi at blive mere konkrete om de fremtidige planer for klubben. Vi forsøgte på generalforsamlingen at få tilkendegivelser, om vi skulle arbejde videre med indendørs trænings faciliteter, overdækket drivingrange, udvidelse af short game bane og andre større tiltag. Vi blev af generalforsamlingen opfordret til at planlægge noget mere konkret og fremlægge det til drøftelse inden næste generalforsamling.


Indeværende sæsonstart har imidlertid medført at vi har valgt at prioritere banen, frem for alle øvrige projekter, hvilket vi gerne redegør for. Endvidere ser vi en udvikling i den måde fremtidens golfere ønsker at sammensætte deres medlemsskab. Disse tanker vil vi gerne dele, ligesom vi gerne vil give tid til dialog inden generalforsamlingen, så alle kan forberede sig bedst muligt.
 
Herudover har de seneste tiltag i organisationen i hhv. Sekretariatet og Proshoppen givet anledning til en masse spørgsmål. Dem vil vi også gerne drøfte.
 
Vi inviterer derfor til to dialogmøder hhv. torsdag den 12. oktober og tirsdag den 31. oktober. Begge dage kl. 19:30 i Golfcaféen.
 
Dagsordenen for det første møde vil være:

  1. Opfølgning på den seneste generalforsamling – bestyrelsens prioriteringer
  2. Organisation, herunder klubmanager og Proshop
  3. Bestyrelsens kommende strategiske prioriteringer, herunder kontingentstruktur og banens udvikling

Tilmelding via Golfbox.
 
Venlig hilsen
Bestyrelsen