Handicaprevision

Den årlige handicaprevision er gennemført. Her er et udsnit af EGA Handicapsystemet 2016-19:

HANDICAPREVISION (HR) – Beholde EGA Handicap

Hvert år ved årsskiftet udfører handicapkomitéen en HR for alle klubbens medlemmer i handicapgruppe 1-5. For at få revideret dit handicap skal du skal have afleveret mindst otte (8) tællende scores inden for en periode på et år (denne periode kan dog forlænges til 2 år således det er mindst fire (4) scores fra tællende runder pr. år). På baggrund af disse minimum otte (8) analyseres din nuværende spillestyrke, og dit handicap kan justeres opad eller nedad eller efterlades uændret som følge af revisionen.Hvis du ikke har afleveret et tilstrækkeligt antal tællende scores (8) til at gennemføre en HR ændres dit handicap til et klubhandicap. Et klubhandicap er i lige så høj grad et gyldigt handicap som et EGA Handicap, da det reguleres på samme måde, men som navnet antyder vil det primært være tilstrækkeligt for “klubspil”. Der kan nemlig til visse turneringer være et krav om EGA Handicap for at kunne deltage (se evt “EGA Handicapsystemet 2016-19: Dansk vejledning til klubberne”)

Et mistet EGA handicap kan generhverves ved at aflevere 3 EDS runder, alternativt sørge for at ens handicapregister når på de nødvendige 8 scores inden for en 2 årig periode.

Som en sidste bemærkning, husk at 1) golf er sjovere, hvis alle påtager sig deres del af ansvaret og tager sig godt af deres handicap, og at 2) et handicap afspejler din spillestyrke – det er ikke et statussymbol.

Du kan læse artiklen om EGA handicapsystemet i sin helhed her. Og om selve beregningsmetoden her.

Sekretariatet/Pia