Formandens åbningstale

Kære alle VGK’ere,

Så hejses flaget igen for den officielle åbning af en ny sæson. Af årsager, som vi jo alle kender, er det en meget anderledes sæsonstart. Vi håber, at tingene snart normaliseres. Indledningsvis opfordrer vi til, at I passer på jer selv og hinanden ved at holde en god håndhygiejne og spritte af, når I har rørt terminaler mv., som andrer også rører. Og sørg for at holde afstand! Og så ikke et ord mere om Corona-restriktioner.

Ved åbningsturneringen er der tradition for, at vi samles, hejser flaget, og at formanden holder tale. Med løbende start, lader det sig ikke gøre. Derfor denne skriftlige åbningstale.

I disse dage åbnes banen helt med tilhørende træningsfaciliteter. Caféen åbner og Proshoppen er i gang. Vi vil gerne opfordre til, at I gør flittigt brug af begge forpagtere. De mangler et par måneders omsætning for at få det hele til at køre rundt. Vi ved, at der begge steder er taget initiativer til at få nogle penge i kassen hurtigere. Som Sekretariatet skrev i en mail til alle medlemmer tidligere – ”hver en krone tæller”. VGK er en klub, hvor vi fortsat gerne vil have rigtige mennesker til at betjene os – og ikke automater, hvor man kan trække sandwiches og golfbolde. Lad os derfor hjælpe forpagterne og hinanden ved at besøge dem endnu mere flittigt, end vi hver især har gjort det tidligere.

Banen er ikke helt, hvor vi gerne vil have den. Der er basis for også i år at kunne levere en bane i bedste udgave af sig selv. Vi er på lidt længere sigt ved at forberede en bane, hvor vi kan vande i tørke og lede mere vand væk, når vi rammes af voldsommere regnskyl. Det betyder, at der er igangsat arbejde omkring vandingsanlæg og dræning. I forhold til dræningen havde vi aftalt at benytte et eksternt firma i marts og april, så vores egne greenkeepere kunne koncentrere sig om at levere på banen. Imidlertid trak det eksterne firma sig, og vi besluttede at lade vores egne greenkeepere foretage dræningen, så ikke vi blev yderligere forsinket. Dette har betydet at andre ting – som f.eks bunkerrenovering og visse teesteder har måtte vente. Desværre. Dræningsarbejdet er nu ved at være afsluttet, og greenkeeperne kan igen koncentrere sig om det, som de rent faktisk er ansat til – nemlig at vedligeholde banen, så den hver dag står så godt, som den kan. Til jer medlemmer – tak for jeres tålmodighed.

Inden nedlukningen fik vi startet vores indendørs Trackmann op. Vi har valgt at begynde med en enkelt simulator for at vurdere behov og anvendelse. Vi kan – baseret på den korte periode, vi nåede at have den i brug – konstatere, at det er en ret stor succes. Vi vil henover sommeren vurdere, hvordan tilbuddet skal være i den kommende vintersæson.

Vores Head-pro, Thomas Lindhardt, har fødselsdag i dag, så vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske tillykke. I marts kunne du også fejre 10-års jubilæum i Værløse Golfklub. Du startede som en knægt, og har gennemgået en kæmpe udvikling. I dag er du vores Head-pro og driver din egen forretning i form af Proshoppen ved siden af. Det er godt gået, Thomas. Tak for din indsats og samarbejdet. Klubben har købt en lille erkendelighed til dig. Vi har fået at vide, at du ofte laver mad derhjemme. For at du også kan tænke på os, når du holder fri, har vi derfor valgt at give dig et Sous Vide sæt. Så kan du fortsat udvikle dine færdigheder i køkkenet også – og tænke på os, når du gør det. Tillykke!

Afslutningsvis vil vi gerne sende en tak til vores sponsorer. Og en særlig tak til Danbørs for at bakke op om åbningsturneringen. Lad os alle være endnu bedre til at tænke vores sponsorer ind, når vi har behov for services og produkter, som de rent faktisk kan levere. Hjælp til selvhjælp!

Tak til vores dygtige medarbejdere for hver dag at gøre deres bedste. Og tak til Turneringsudvalget for at I har gjort denne turnering mulig. God sæson 2020 til alle – god tur.

På bestyrelsens vegne,

Kim Christensen