Formandens åbningstale

Kære alle VGK’ere,

Så hejses flaget igen for den officielle åbning af en ny sæson.

Meget har været skidt det seneste år, men der er lys for enden af tunnelen. Foråret er kommet, vaccinationerne bliver flere, og golfsæsonen åbner.

Ved åbningsturneringen er der tradition for, at vi samles, hejser flaget, og at formanden holder tale. Vi holder en kort ceremoni kl. 8:30, når flaget hejses for at markere sæsonåbningen. Men med løbende start vil de fleste jo nok vente med at møde op senere – derfor denne skriftlige åbningstale.

Medarbejderne i klubben har knoklet for at gøre banen og de omkringliggende områder klar til åbningen. Caféen, der foreløbigt har åbent for take away, åbner snart helt og Proshoppen er i gang. Vi vil igen i år gerne opfordre til, at I gør flittigt brug af begge forpagtere. De er sat tilbage i omsætning, så vi håber, at I vil hjælpe til, at de får indhentet det, de er kommet bagud – simpelthen ved at bruge flere penge hos dem. På forhånd tak!

Banen står allerede godt. Tak til vores nye Chefgreenkeeper Martin Hjort og hans stærke stab. Vi glæder os vanvittigt til at følge udviklingen, og til at banen igen kommer til at fremstå som den bedste udgave af sig selv. Der vil blive noget arbejde senere på foråret, idet vi har investeret i nyt vandingsanlæg til alle greens. Disse vil blive installeret i maj. Der er allerede etableret ny vaskeplads – det ser godt ud.

I sekretariatet har man også knoklet for at blive klar til den nye sæson. Udover de almindelige arbejdsopgaver op til sæsonstart, har det været en særlig stor udfordring at indrette klubben efter Corona restriktionerne. Vi er glade for, at nye ansigter har valgt at arbejde hos os – velkommen til Heidi Fauth, der er Klubsekretær, og Stefan Ravnholt, der er Sponsor- og eventansvarlig.

Hen over sæsonen fortsætter den daglige ledelse og bestyrelse samt vores rådgivere, Henrik Sørensen og Søren Hansen arbejdet med at forberede en ændring af bygningerne, så vi får et mere moderne velkomstområde og samtidig får renoveret Vestfløjen og skabt mere plads til indendørs træning.

I Players First – tilfredshedsanlyse baseret på spørgeskema til medlemmer og gæster – har vi én gennemgående udfordring – nemlig et stort behov for at få tee-tider. Sidste år var stigningen på spillede runder 40%. Vi ser ikke, at behovet bliver mindre. Vi har derfor – udover at vi har indført venteliste for nye medlemmer – besluttet at ændre intervallet mellem tee-tiderne, så vi får 8 tider pr. time frem for tidligere 6. Endvidere har vi besluttet at fastholde, at medlemmer, der nøjes med at gå 9 huller, kan bestille både for- og bag 9, så de overskydende 9 huller bliver fri til andre spillere. Det vil give situationer, der skal løses – som f.eks. fletning på hul 10 og kø på de første huller i prime time. Vi håber, at I vil tage de gener, I møder på en runde med et smil og med den nødvendige fleksibilitet. Vi følger udviklingen og justerer, hvis vi skønner det nødvendigt.

Afslutningsvis vil vi gerne sende en tak til alle vores dejlige sponsorer. En særlig tak til Turneringsudvalget, Danbørs, Greenup og Pondus Vin, der gør turneringen mulig.

God sæson 2021 til alle – god tur.

På bestyrelsens vegne,

Kim Christensen