Et par skridt mere mod normalisering…

Som det fremgår af Dansk Golf Unions medie Klubnyt, så har vi i dag fået anbefalinger om yderligere lempelser i nogle af de restriktioner, som vi spiller golf under i øjeblikket.

Men først vil vi gerne sige mange tak til de frivillige medlemmer i Baneservice, som løbende har taget vagter og hjulpet med at sikre, at de begrænsninger, vi mødes under, bliver synliggjort og efterlevet. Husk at takke dem, når I møder dem på anlægget.

Generelt har vi oplevet stor forståelse hos jer for nødvendigheden af, at vi i fællesskab bidrager til, at restriktionerne bliver efterlevet. Det er helt sikkert en medvirkende årsag til, at der nu kan lukkes mere op i golfsporten.  

Et budskab er vi ikke lykkedes at trænge igennem med – håndteringen af eget affald. Det er trist at se, at det flyder med affald på banen, i bagskabene og på klubhus området. Det indebærer, at vi nu fjerner blokering af affaldsspande. Greenkeeperne må i stedet afse ekstra tid til at håndtere affaldet med de sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at beskytte dem selv.

En del spørger bekymret til Caféen. Vores nye forpagter – Pia Skelmose – har fået den værst tænkelig start, og vi ved stadig ikke, hvornår vi kan genåbne klubhus og cafébygningen. Vi har drøftet forskellige tiltag, men vurderet, at vi er nødt til at afvente en åbning, som minimum af udendørsservering i klubben. Pia er ved godt mod, glæder sig meget til at komme i gang. Håber I alle vil betænke hende med de penge, I har ’sparet’ under krisen, når vi er i fuld drift igen.

Længst ned i emailen her finder du en del praktiske informationer om Firkløverordning, Bagmærker, Turneringstilmeldinger, Digital scorekort, Registrering af scores inden overgang til WHS.

For spil på banen gælder nu følgende:

 1. Anbefalingen om faste spillemakkere udgår. Vi går altså tilbage til en af de basale idéer med golfsporten: Alle kan spille med alle – men selvfølgelig stadig med behørig afstand.
 2. For at sikre flow på banen går vi nu også tilbage til, at man på vanlig vis lukker igennem, hvis man har mere end et tomt hul foran sig op til bolden foran. Træk til side, vink igennem, hold afstand, berør ikke andres bolde/udstyr.
 3. Klubber-i-Klubbens fortrinsret bliver genetableret fra og med uge 19. KIK-formændene bliver informeret om de muligheder, der er for løbende turneringer.
 4. Vi øger mulighed for at have bookede teetider indlagt til nu 3 tider i en 14 dages periode.
 5. Firkløverordningen træder som planlagt i kraft 1. maj, vær dog OBS på, at der kan være andre/særlige restriktioner i de andre klubber, du har pligt til at være bekendt med og efterleve.
 6. Banetoiletterne på hul 12 bliver åbnet fra og med på lørdag. De bliver rengjort dagligt, men du skal alligevel være meget omhyggelig med hygiejnen, hvis du benytter dem.
 7. Shortgame-banen og indspilsområdet bliver åbnet til weekenden. Der må maksimalt være 5 spillere på indspilsområdet ad gangen, og i øvrigt gælder relevante regler for spil/adfærd også for Shortgame-banen.
 8. Der er nu også åbent for buggykørsel.

De opdaterede restriktioner om adfærd til/fra/på banen for at minimere smitterisiko ser nu således ud:

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
 2. Medlemmer og gæster kan spille. Vi anbefaler separat transport til golfbanen for spillere fra forskellige husstande.
 3. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere.
 4. Ankom til klubben tidligst 10 minutter før starttid, og kør hjem umiddelbart efter runden er færdigspillet.
 5. Teetiderne skal ikke/kan ikke bekræftes i klubben. Bygningerne er stadig aflåst.
 6. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
 7. Der må kun være en person i bagskabsrummene ad gangen. Tag evt. dit udstyr med hjem efter runden.
 8. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.
 9. Der er kun start fra 1. tee og 10. tee. Det er IKKE tilladt at gå ud fra andre huller.
 10. Vi spiller fra de normale teesteder til sommergreens, med oplæg overalt på banen, dog ikke på greens.
 11. River og boldvaskere er fjernet.
 12. Hulkanter og flag må ikke berøres.
 13. Forlad klubben med det samme efter spil.

Følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger ift. at minimere smittespredning.

For personer i særlige risikogrupper anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du i særlig grad overholder de generelle hygiejneråd og råd om færden i samfundet.

HOLD AFSTAND

På vegne af bestyrelse, greenkeepere og sekretariat

/Pia

 

Anden praktisk information

Tilmelding til Firkløverordningen finder du her.

Turneringstilmeldinger.

I GolfBox, i menuen under Klubturneringer finder du listen med planlagte aktiviteter og turneringer med tilmelding. Vi vil opfordre alle til at gå ind og tilmelde sig relevante turneringer, og ikke vente til sidste øjeblik. Vi har brug for, at vi, når/hvis der bliver åbnet yderligere, hurtigt kan træffe beslutning om gennemførelse/flytning/aflysning, og ikke først skal til at drive tilmeldinger ind. Vi trækker ingen turneringsfee før deadline og beslutning om gennemførelse.

Bagmærker: Pga. risikoen for smitte udleverer vi ikke bagmærker. Det fysiske firkløverkort er afskaffet for i år. Det er registreringen i GolfBox, der er gyldig spilleret.

Scorekort: Ligeledes udleverer vi heller ikke fysiske scorekort. Brug app-en GLFR, hvor der både er scorekort og digital baneguide. Scorekort ligger også på hjemmesiden.

Apropos scorekort, så skal vi opfordre til, at I indberetter så mange scores som muligt, inden vi overgår til det nye handicapsystem 1. januar 2021.