Efterårets og vinterens arbejder på banen

Græsset vokser endnu, vejret er godt, og der er stadig flittigt spille aktivitet på banen. Så greenkeeperne klipper, passer og plejer baneanlægget, som vanligt.

De tiltag greenkeeperne har fokus på nu og i løbet af vinteren, indtil en ny Chefgreenkeeper starter, udover førnævnte almindelig pleje af banen, er:

  • lufte, topdresse og behandle greens mod svamp, hvis det vejrmæssigt er muligt
  • renovere grusstier
  • beskære træer og buske på hul 2,7,12 og 18
  • reparere hegnspæle 
  • ændre højre greensidebunker på hul 11 til græsbunker
  • færdiggøre dræning på hul 10 og 14
  • færdiggøre indspilsområdet
  • indsamle rangebolde

Desuden skal maskinparken og robotter igennem serviceeftersyn, vask og rengøring, så de er køreklar til sæsonstart.

Greenkeeper arbejde er udpræget sæsonarbejde, så vinteren er også årstiden, hvor vores ansattes overarbejdspuklen fra sæsonen skal afspadseres.

Henrik Sørensen

Formand for Baneudvalget