Dropzoner – Nyt

På Værløse Golfbane har vi 3 strafområder med spilleforbud; hul 3, 13/14/15 samt hul 18.

I forbindelse med disse strafområder er der etableret dropzoner, der kan anvendes som alternativ til lempelse efter Regel 17.1d (se vores lokalregler nr. 3). Dropzonerne er placeret, så strafområdet med spilleforbud ikke umiddelbart kommer i spil igen.

Dropzonerne må kun anvendes, når bolden er havnet i strafområde med spilleforbud. Eksempelvis kan dropzonen på hul 3 ikke anvendes hvis bolden er havnet i strafområdet/vandet til venstre for fairway.

Tidligere har der i perioder tillige været etableret en dropzone på hul 12 og en på hul 16. Disse er nedlagt af 2 årsager:

1) de ikke er beskrevet i de lokalregler (dvs. det var ikke defineret hvornår de kunne anvendes, og

2) da lempelsesmulighederne efter Regel 17.1d er tilstrækkelige.

Se alle lokalregler her.