Det nye Motionistudvalg er for alle

Bestyrelsen har i denne sæson besluttet at starte et nyt udvalg, Motionistudvalget. På baggrund af forskellige gode og konstruktive input fra dialogmøderne og vores medlemsundersøgelser har det vist sig, at der er efterspørgsel efter og behov for et udvalg, der retter sin opmærksomhed, aktiviteter og initiativer mod de voksne motionister i klubben.

Det handler særligt om de medlemmer, der ikke er integreret i klubber-i-klubben, regionsgolf, Blå Mandag eller klubbens øvrige turneringer. Udvalget vil nu forsøge at målrette forskellige aktiviteter mod disse medlemmer, og har allerede i efteråret gennemført nogle forsøg i form af søndagsturneringer og træningsaftener.

De nye aktiviteter vil både have et indhold af træning og hyggelige turneringer, hvor det sociale samvær vil være et gennemgående træk.

Der har var stor tilslutning til de første arrangementer, og vi har fået meget positive tilbagemeldinger, input og ideer. Det er vores klare oplevelse, at der er mange medlemmer, som vil få glæde af disse arrangementer og på den baggrund få en tættere tilknytning til klubben. Vi evaluerer disse første aktiviteter i løbet af vinteren, og vil på den baggrund planlægge aktiviteterne for den kommende sæson.

Men allerede i vinterhalvåret har Motionistudvalget taget initiativ til et nyt tiltag i klubben – SimGolf. Vi har organiseret 5 fælles omgange simulator-golf i Grøndal Multicenter ved Bellahøj. Disse arrangementer afvikles søndage fra kl. 15.00 i hver måned fra november til marts (25/11, 16/12, 20/1, 24/2, 24/3). Der kommer mere information.

Motionistudvalget består af Anette Lindhard, Karin Weltz, Robert Grandal, Rolf Linnebjerg, René Stisen (sekretariatet) og Michael Hauskou (bestyrelsen), der foreløbig fungerer som formand.

Med venlig hilsen

Michael Hauskou