Der er rift om pladserne både på måtterne og ude på græsset

Vores bane og faciliteter bruges som aldrig før, og det er fantastisk at opleve det pulserende liv i klubben.

Vi har nu en fuld måneds fakta på aktivitetsniveauet på banen mv. I april måned 2021 er der booket 46% flere teetider end i det seneste ”normalår”, dvs. sammenlignet med april 2019.

15% flere medlemmer har haft deres sæsondebut i april måned i år, og vi har tilmed haft 56% flere greenfeegæster.

Så ja, statistikken bekræfter det massive tryk på behovet for teetider og ledige pladser på driving range. Vi ser også et øget behov for ledig undervisningstid i trænernes kalendere.

For at imødekomme det forventede større pres på bane og faciliteter, gik vi som bekendt over til kortere interval imellem teetider, netop for at skabe flere tilgængelige tider. Det har affødt noget respons og feedback. Den lytter vi naturligvis til, og afvejer for og imod samt de fordele og ulemper, flere teetider giver.

En kommentar der dominerer feedbacken, kommer fra dem som har oplevet øget ventetid på banen i primetime weekend og helligdage. Nogle, men dog noget færre, bemærker at de sætter pris på at det har været muligt at komme til at spille, som følge af at det trods alt er 8 ekstra spillere, der kan slå ud hver eneste time.

Den generelle situation i samfundet efterlader os stadig i en situation, hvor der er begrænsninger som influerer på folks rejser og fritidsaktiviteter. Det har skabt øget tryk på golfsporten. Om det tryk letter, når det meste åbner igen, er fortsat uvist. Indtil vi ser et aftagende tryk på banen, er vi varsomme med at indføre radikale ændringer, da de oplagte tiltag vil give begrænsninger i adgang til ledige teetider.

Bestyrelsen prioriterer banetilgængeligheden og appellerer til, at alle har forståelse for prioriteringen, og tager et medansvar for at få det til at fungere.

Vi vil komme med et par opfordringer, som kan nedbringe nogen af generne:

  • Det har tidligere været god latin ikke at slå ud på hul 1 før spillerne foran er ved søen, primært for at skabe afstand og et godt flow på runden. Med de nye teetider vil vi opfordre til, at man agerer som på alle andre golfhuller, og slår ud når det ikke er til fare for spillerne foran.
  • Adfærd under runden – hav fokus på de små tiltag som ”ready golf”, ledetid, anvendelse af provisorisk bold, lukke igennem, tempo mv, alle elementer som er tidsbesparende og med til at skabe bedre flow.
  • Prøve at spille fra fremrykket teested. Eller vælge samme teested i bolden, eksempelvis mand/kvinde på tee 52 eller 49.
  • Slå jer sammen i 4-bolde i primetime.
  • Følge Baneservices anvisninger.

Hvis du har andre gode fif til at fremme flow på banen, så kom gerne med dem, så vi kan sprede dem til alle.

På trods af venteliste har vi aldrig været så mange aktive golfspillere, som vi er nu. Der er kommet liv og fuld aktivitet i klubben, og det er jo i bund og grund meget positivt. Det stiller dog også større krav til os alle om at udnytte ressourcerne og skabe plads til flest muligt.

Idet vi håber på jeres samarbejde, ønsker vi alle en fortsat god, aktiv golfsæson

Bestyrelsen i Værløse Goflklub