Banestatus her i starten af marts

Den sidste tids kulde og sne har fuldstændig taget farven ud af græsset, som nu fremstår gult og vissent. Det er helt normalt og vil ændre sig, når der kommer vækst i græsset. Det kræver en jordtemperatur omkring 8 grader, så det ligger ikke lige for.

Greens har indtil nu klaret vinteren fint. Men risikoen for svampesygdomme øges markant, hver gang der kommer sne, fordi temperaturen nu daglig kommer op i plusgrader. Der vil dog ikke kunne ske skader, som vi så det sidste år. Så greens skal nok blive fine.

Som alle andre forår, er det svært at sætte en dato for åbning af greens og teesteder. Det er så vejr afhængigt, at det er umuligt at spå om. Vi vil gøre alle de forberedelser, som vejret tillader, så vi kan være helt klar til den rigtige dag.

Vinteren 2017/18

Det viste sig umuligt at få drænet i løbet af efteråret og vinteren. Der var for vådt og ethvert forsøg på at udføre det planlagte dræning, ville have skadet banen langt ind i sæsonen. Ligeledes har det ikke været muligt at renovere grusstierne på banen, af selv samme årsag.

Hvad vi har fået lavet i vinterens løb

Den tidlige start på efteråret, med dets megen nedbør, gjorde, at vi fik en tidlig start på servicering af alle maskiner og slibning af alle klippeled. Vi sliber klippeled efter behov i sæsonen, typisk slibes fairwayklippernes led 2 gange, mens greenklippernes led slibes 5-6 gange. Alle klippeled efterses, slibes og justeres, lejer udskiftes efter behov, hver vinter. Det er en måde at minimere nedbrud på i løbet af sæsonen, samt en god måde at beskytte maskininvesteringerne på.

Beskæring og udtynding af træer omkring på banen. Mange af de selvsåede egetræer er enten fældet eller kronen er løftet, så grupperne af træer på sigt får et visuelt flot udtryk, som muliggør spil under træerne, hvis man altså kan finde sin bold. Især hul 7 har fået en større tur, så udtrykket er ændret. Det kan I godt glæde jet til at opleve i løbet af foråret.

Alle hække og pladser ved og omkring klubhuset, er ryddet helt for ukrudt. P-pladsen er gennemgået, kanter er klippet og brønde renset. Vildtvoksne buske er skåret ned, træer er justeret. Generelt skulle det give et mere indtagende blik af omgivelserne ved p-plads og klubhus.

Hybenrose hækken mod rideskolen har fået en meget kraftig beskæring. Den havde efterhånden bredt sig 6-7 meter ind på banens areal, og et forsøg sidste år på at skære den tilbage gav ikke noget godt resultat. Derfor er den nu skåret helt ned, og der vil blive sået græs i det meste af bredden, hvor hækken var. Der vil blive plantet en række træer eller buske langs med hegnet, som fremtidig afskærmning, her i foråret. Det ser lidt bart ud, men de positive sider er, at der vil blive mere plads omkring indspilsgreen til træning og passage og vi vil få et hegn, som vil være nemmere at vedligeholde.

Der er etableret en reparationsgreen til højre for hul 12, ved greenkeepergården. Den blev færdig så sent, at det såede græs ikke nåede at spire. Men i løbet af foråret vil den være klar til at kunne levere græs til eventuelle reparationer på banens øvrige greens. Greenen vil blive passet og klippet som de andre, så græsset, der bruges til reparationer, vil være ens.

I øjeblikket er vi ved at lægge sidste hånd på fremstillingen af nye afstandsmarkeringer til banen. Efter mange år med ”pop-ups”, som ofte blev kørt i stykker eller ikke kunne ses, som markering af afstande, har Baneudvalget besluttet at prøve med pæle, med malede striber i de rigtige farver, som afstandsmarkeringer. Pælene ventes opsat på banen i løbet af kort tid.

På hul 11, har der gennem nogle år, ligget bunker af jord, som ikke lige skulle bruges. I løbet af vinteren, når det har været muligt, er de fleste af disse jordbunker blevet forvandlet til mounds, som dels giver et meget pænere visuelt udtryk af hul 11, og dels lukker vores plads oppe ved gården af, og dermed skjuler de fleste af de materialer, som vi er nødt til at have liggende. I løbet af foråret vil disse mounds blive tilsået med græs.

Klubben fejrer, som bekendt, 25 års jubilæum i år. I den anledning er det besluttet at gøre det synligt for trafikken, som passerer klubhuset. Derfor etablerer vi i den kommende uge, et bed på skråningen mod hul 18, på græs p-pladsen, med klubbens logo. Vi har valgt, for at give det flotteste udtryk, at etablere det som en kombination af planter og figurer. Det er nemt at skaffe grønne planter til baggrunden af logoet, lidt svært at skaffe hvide til at symbolisere bolden. Og helt ærligt, umuligt at skaffe sorte planter til hullet. Vi glæder os til at kunne vise jer det færdige resultat i næste uge.

Som sædvanlig har vinteren også været brugt til at afvikle ferie og afspadsering for banepersonale. Det er sådan, at vi som ansat her i klubben, kun har ret til at holde 2 ugers ferie i perioden fra 1. april til 31. oktober. Det efterlader 3 ugers ferie og 5 dages feriefridage, som skal afvikles henover vinteren. Det sammenholdt med den optjente afspadsering gør, at de fleste af de ansatte, er væk i omkring 2 måneder. De er stort set alle tilbage nu, og er lige så ivrige efter at komme på græs igen, som I er.

I forløbet efter Tine fratrådte, har der været en meget givende dialog med bestyrelsen, og især med min nærmeste kontaktperson, Søren Boye, samt den nye Baneudvalgsformand, Henrik Sørensen. Vi har haft positive og konstruktive snakke om, hvordan vi bedst imødekommer jer spilleres krav og ønsker til banen, uden at gå på kompromis med banens og græssets sundhed. Der vil i den kommende sæson være nogle nye tiltag og nogle ændringer i arbejdsgange, som forhåbentlig vil efterlade jer alle endnu mere tilfredse med vores indsats. Vi ser alle frem til samarbejdet med ovennævnte personer, og vi glæder os til at komme rigtigt i gang igen og til at gøre banen god til jer. Og selvfølgelig krydser vi fingre for en sæson med lidt regn om natten, masser af sol om dagen og stort set ingen vind.

På greenkeepernes vegne

Jesper Kristensen, Chefgreenkeeper