Banestatus

Fairways

Tørken er overstået og græsset gror igen. Det gror faktisk forrygende godt. Lige nu er der ikke så meget spænding i græsset – det er slapt – og det er derfor svært at klippe uden, at græsset bare lægger sig, når vi kører over det. Det vil ændre sig, når græsset optager næring og ikke kun vand. Generelt ser det godt ud, men der er dog stadig felter og pletter, som er uden eller med begrænset vækst. Grunden til dette kan være, at græsset enten er dødt, eller at det er længe om at komme i vækst igen. Fairways er tilsået med frøblandinger, hvoraf nogle græsarter er meget hurtige til at vokse efter tørre perioder, og andre skal have længere tid. Eftersåning af fairways var planlagt, men vil blive sat i gang tidligere, hvis det skønnes nødvendigt. Vi håber på, at vejret arter sig på en måde, så vi også kan få topdresset fairways. Det skal helst ske inden midten af september og det kunne ikke ske, mens der var tørke, da det ville have gjort fairways endnu dårligere.

Teesteder

En bonus ved, at der endelig kom nedbør i normale mængder er, at vi endelig har kunnet åbne teested 49 på hul 1. Det har været en sejtrækker, hvilket vi beklager. Men da vi besluttede at bruge græstørv fra andet sted på banen, virkede det som en god plan. Vi har lært af dette og vil en anden gang købe tørv udefra. På de andre teesteder, er det generelt lykkes for os at holde vækst i varmen. Der har været enkelte udfald på vandingsanlægget, som vi har måttet arbejde med. Men generelt står teestederne fint.

Greens

Vi har kæmpet med at holde greens våde nok til at de overlevede. Det lykkedes heldigvis. Dog er der opstået nogle tørkeskader, som nogle steder har betydet, at noget græs er dødt. Det er heldigvis den enårige rapgræs, som mest er bukket under. Det har været hårdt for græsset på greens, med de nogle gange ekstreme temperaturer. Græs i Danmark er ikke fremædlet til den slags vejr, så græsset har været meget stresset. Det betyder, at der er meget stor risiko for svampesygdomme i greens. Græs reagerer på stress som vi mennesker gør – det bliver svagt og ofte sygt. Vi har eftersået greens kraftigt, og der er klart vækst i de små, nye planter. Baneudvalget har besluttet, at der i fremtiden skal eftersås med Krybende Hvene, som passer rigtigt godt til de forhold, som er her i Værløse Golfklub. Transformationen til, at der er overvejende Krybende Hvene på greens, forventes at tage et par år. Der vil ikke i denne periode være gener, som forstyrrer spillet og resultatet bliver mere ensartethed på greens.

De næste to uger hæver vi klippehøjden på greens for at give græsset optimal mulighed for at genetablere sig. Vi vil til gengæld tromle greens mere.

Rensning af sø på hul 7

Vi skal, udover at passe spillearealerne på banen, også passe de såkaldte ekstensive arealer. Derunder regnes søer, vandhuller og vandløb. Det er et krav fra myndigheder, at vi med passende mellemrum fjerner grøde, fælder uønsket vækst, som f.eks. træer, langs vore søer. Det er det, vi har gjort på hul 7. Vi havde, som bekendt, en god, tør periode, hvor det kunne lade sig gøre. Alle søer vil få en tur i samme stil, når det er tid og muligt at køre på arealerne.

På greenkeepernes vegne

Jesper Kristensen