Banearbejde i september

Greens

I løbet af den netop overståede varme og tørre sommer døde en stor del af den forhadte En-årige græs på greens. Det er, set med greenkeeperøjne, meget positivt. Men desværre har det medført, at der er lidt bare pletter på nogle greens, som derfor kan fremstå lidt ujævne. Vi har eftersået med Krybende Hvene en gang i starten af august, og vil gøre det igen her i september. Vores mål er at lukke pletterne med nye, sunde græsplanter inden vinter, så greens kan være endnu bedre næste år.

De sidste dages meget dug og tågedis, er ideelt vejr for svampeangreb, og vi har set de første små angreb. Den tilladte mængde svampemiddel, vi må bruge, er så lille, at vi er nødt til at vente 3-4 uger inden første udbringning. Ellers risikerer vi, at greens bliver udsat for alvorlige angreb senere på året. En måde at minimere risikoen for angreb, som samtidig giver den fornødne luft til græssets rødder, er at dybdelufte og topdresse greens. Det vil vi gøre henover den næste tid – efter Klubmesterskaberne. Det er usikkert, hvor lang tid arbejdet vil tage, da det er meget afhængigt af tørt vejr og tør overflade. Vi vil gøre det de dage, hvor vejret er til det og det vil betyde, at vi tilsidesætter andet arbejde, mens vi udfører green-arbejdet. KAN det lade sig gøre, vil vi udføre arbejdet på 3 dage.

Fairways

Det er nu helt tydeligt, hvor græsset kom igen efter tørken, og hvor det er nødvendigt at så nyt. Det arbejde vil blive udført af en fremmed entreprenør i løbet af de næste par uger. Først skal fairways topdresses. Det vil ske i den kommende uge (37), hvis vejret tillader det. Det vil også være en fremmed entreprenør, som udfører dette. Det forventes at vare 2-3 dage, og det plejer at forløbe ret godt.

Vi informerer i GolfBox, når det får indflydelse på spillet.

Højt græs

Der har de seneste dage været nogle henvendelser til os eller til sekretariatet angående højt græs. Ja, græsset gror nu. Det gror i et tempo, hvor det er svært at følge med. For god ordens skyld skal lige nævnes den prioriterede rækkefølge, vi arbejder efter:

  1. Greens
  2. Forgreens
  3. Teesteder
  4. Fairways
  5. Semirough
  6. Klippet rough, osv.

Prioriteringen er ikke på nogen måde speciel for Værløse Golfklub. Sådan arbejdes der også i alle andre klubber. Vi har hverken mandskab eller maskiner til at håndtere en ekstraordinær vækst som denne, så derfor må det forventes og accepteres, at det er sådan, vi arbejder. Vi forstår godt, at det er frustrerende ikke at kunne finde sin bold. Vi er kede af, at vi ikke er nok greenkeepere til at kunne holde hele banen tip top hele tiden. Det er, hvad vi alle helst vil.

Apropos højt græs. Væksten er så ekstrem i øjeblikket, at robotterne på Driving Range midlertidigt har opgivet kampen, så vi klipper den et par gange om ugen. I samarbejde med Proshoppen samles der bolde op, så godt det er muligt.

Med venlig hilsen

Greenkeeperne