Banearbejde: Bunkers

Efteråret er den bedste årstid at gennemføre forskellige banearbejder, da græsset alt andet lige stadig er i vækst. Vi har igangsat følgende arbejder med tre bunkers, som er besluttet i Baneudvalget:

Hul 13 fairwaybunker længst til højre ind mod hul 16. Den skal lukkes, da spillere bliver dobbelt straffet, når de lander i denne bunker.  Dels bunkerbesøget, dels at slaget fra bunkeren efterfølgende skal slås hen over træerne for at komme tilbage på fairway.

Vi er i gang med at fylde bunkeren op med jord. Derefter bliver den lukket med rullegræs, så snart vi er sikre på, at der efterfølgende kommer nedbør.

Hele området er markeret med blåt/pæle m/grøn top, altså areal under reparation med spilleforbud.

Hul 5 greenbunkeren i venstre side reducerer vi lidt i bagkanten, så gangarealet til og fra green bliver større. Bunkeren er stadig i spil, men markeret med blåt rundt om selve det område, vi arbejder i.

Huls 16 fairwaybunkeren i højre side reducerer vi ligeledes, så man heller ikke her bliver dobbelt straffet, hvis man er landet i bunkeren og bagefter skal hen over træerne for at komme tilbage på fairway.

Denne bunker er også stadig i spil, men med blåt om det område vi arbejder i.

Martin Hjort

Chefgreenkeeper