Arbejdet på banen nu hvor græsset vokser

Efter mange ugers tørke får vi nu regn i større mængder, end I som golfspillere bryder jer om, men det har været rigtigt godt for banen. Der er kommet god vækst i græsset, den gødning vi har spredt, giver effekt nu og græsset er groet igennem det topdress vi spredte i starten af sæsonen.

Det betyder også, at vi klipper mere nu og hullerne bliver med vores klipninger bedre visuelt defineret. Vi spiller ikke længere med oplæg.

I og med vi kommer længere hen på sæsonen og nu, hvor vi også får mere nedbør, er roughen også begyndt at vokse. Så her lidt information om vores arbejde med det langhårede udenfor selve hullerne.

Rough og vild pastinak

Vi klipper ned til semi-rough flere steder, som er hyppigt besøgt. F.eks hul 1, 5, 10, 11 og 18.

Sidste år havde vi store områder med den giftige plante vild pastinak. Vi forsøger allerede nu at ”plet-høste” de områder, hvor vi ved/kan se, den er udbredt.

I år er det planen, at vi høster roughen allerede i uge 27. Det har tidligere været i uge 29. Det gør, at vi sætter ind før pastinakken sætter frø, og i øvrigt reducerer roughen inden den for alvor får fat. Formålet med at høste roughen er at udpine jorden, så det bliver en tyndere og lettere rough, og dermed skulle det også blive lettere at finde boldene.

Vi var sidste år i dialog med Furesø Kommune om muligheden for bekæmpelse af især vild pastinak ved afbrænding, som bliver anvendt flere steder i den kommunale pleje og ifm. ønsket om at øge biodiversiteten. Vi følger resultaterne af forsøget på Christianshøj arealerne ved klubben.

Svampeangreb på puttinggreen

Der er problemer med svampeangreb på træningsgreenen ud mod drivingrange. Vi har valgt at lukke den, mens vi arbejder på at finde en løsning på problemet.

Vi undersøger i øjeblikket om det er selve vækstgrundlaget, der er skaber vilkår for svampeangrebet. Vi ønsker at finde den løsning, der også på sigt afhjælper problemet.

Vi arbejder intensivt på den. Håber det bliver muligt at åbne den igen i midten af juni.

Teestederne

Har været hårdt udsat i starten af sæsonen, men væksten i græsset/vand gør også her, at de begynder at kunne reparere sig selv, og det græs vi eftersår med spirer og vokser.

En bøn herfra. Forsøg at ramme koppen til broken tees. Det er især et problem på tee 58, som ofte ser rodet ud pga. de mange efterladte, knækkede tees.

Lynhytter

Vi har nu fået Furesø Kommunes godkendelse til at opføre 2 lynhytter på banen, der kan give læ for torden, blæst og regn. Kommunen har godkendt placeringerne, som bliver:

Bag teestederne på hul 4 (mellem hul 2 og 4)

Til højre bag 13. green (ind mod hul 15)

Greenkeeperne starter de næste uger med at etableret grundlaget, hvor de skal stå. HS Byg vil derefter opføre dem, efter de tegninger, vi har fået godkendt af kommunen.

Søen på hul 15

Der er fortsat dialog med kommunen om oprensning af søen på hul 15. En af kommunens miljøansvarlige har igen været ude og se på søen. De kræver yderligere dokumentation til den plan vi tidligere har udarbejdet. Vi udarbejder en detaljeret udførelses- og materialeplan samt miljøbelastningsplan, som kræves inden kommunen kan give tilladelse til etablering af et vandrensningssystem, å forløb og selve oprensning af søen.

Der vil efterfølgende være min. 8 ugers behandlingstid i kommunen. Så desværre er det en langsommelig proces.

Greens

Enårig græs er i blomst i øjeblikket. Det kan påvirke hastigheden på greens. Vi børster og klipper ekstra for at fjerne så meget som muligt.

Til slut en stor TAK for indsatsen med vores udfordringer med mængden af nedslagsmærker. Vi har bemærket, at der har været færre nedslagsmærker på greens de seneste uger.

Med ønsket om en god sommer

Martin Hjort

Chefgreenkeeper