Årets ildsjæl og Årets udvalg

På årets generalforsamling takkede formand Kim Christensen hele korpset af frivillige, både dem, der arbejder i udvalg og dem, som stiller op, når vi har brug for løsning af ad hoc opgaver. En særlig tak til afgående udvalgsformænd – Jane Holm Nielsen, Finn Holm Nielsen og Jesper Bach.

Formanden takkede desuden Christina Sund, som har ydet en stor og dedikeret indsats i bestyrelsen igennem 7 år.

Traditionen tro kårede og hyldede vi Årets ildsjæl og Årets udvalg.


Årets ildsjæl 2017 er Mike Hagelskjær. Mike har været drivkraften i projektet ny hjemmeside, som vi er meget stolte over og tilfreds med.
Værløse Golfklub åbningsturnering

Årets udvalg 2017 er Turneringsudvalget, som altid leverer perfekt gennemførte turneringer med stort deltagerantal, og som yder en meget stor indsats ved afvikling af klubmesterskaberne.

Udvalgets medlemmer:

Anne-Lise Hansen, Hanne Saugmann, Anni Saabye, Sonja Horsted, Henny Nielsen, Henrik Jørgensen, Karen Overgaard

Sekretariatet/Pia