Motionistudvalg

Robert Grandahl

Formand

Anette Lindhard
4096 1824 4086 6520
Send en mail Send en mail
Steffen Klint Michael Hauskou
28 54 0338 9398 0144
Send en email Send en email
Rolf Linnebjerg
4212 4038
Send en email

Kommissorium for Motionistudvalg

Formål og Mål:
Formålet med Motionistudvalget et er at repræsentere de ’voksne’ medlemmer af klubben, der har opnået DGU National Spilleret.

Det er Motionistudvalgets mål, at integrere og fastholde medlemmerne så de er så tilfredse, at de vil anbefale klubben til andre ligestillede. Motionistudvalget vil med aktiviteter og sociale arrangementer skabe merværdi for den brede medlemsskare samt arbejde for at øge kendskabsgraden til klubbens andre tilbud.

Motionistudvalget vil arbejde på, at medlemmerne har et naturligt tilhørsforhold til klubben, og benytter de aktiviteter, klubben stiller til rådighed for dem. Motionistudvalget vil også organisere egne aktiviteter og formidle klubbens øvrige muligheder til medlemmerne.

Det betyder, at udvalget skal varetage interesserne for medlemmer på flere forskellige spillemæssige niveauer – lige fra medlemmer med nyvunden National Spilleret, der har været igennem begynderudvalgets introduktionsforløb, til de mere erfarne medlemmer, der har været medlem af klubben i flere år eller er tilflyttet fra en anden klub.

Organisation:
Motionistudvalget består af en formand, som er udpeget eller godkendt af bestyrelsen, samt 3-6 medlemmer.  Klubkoordinator er kontaktperson i Sekretariatet.

Driftsmæssige opgaver:

  • Tilrettelægge sociale aktiviteter som understøtter udvalgets mål.
  • Tilrettelægge interne turneringer og koordinere fælles deltagelse i eksterne turneringer.
  • Motionistudvalget er særligt opmærksomme på at tage imod og integrere nye medlemmer fra andre klubber og medlemmer, som har opnået National Spilleret gennem klubbens eget begynderudvalg.
  • Kontakt til de nærliggende golfklubber – herunder særligt klubberne i 4-kløver-samarbejdet – med henblik på fælles golfaktiviteter.

Budgetansvar:
Udvalgets formand er ansvarlig for, at der årligt afgives budgetforslag, samt at det tildelte budget overholdes. Udvalgets aktiviteter gennemføres i store træk med egenbetaling.

Reference:
Udvalget refererer direkte til klubbens bestyrelse, der i dagligdagen er repræsenteret af Klubkoordinator. Klubbens bestyrelse har en udpeget kontaktperson til udvalget.

Leverance:
Udvalget laver hvert år en handlingsplan til fremlæggelse på det årlige Stormøde samt et budgetforslag for det kommende år inden 15. august årligt. Udvalgsformanden afgiver sin beretning for året til Årsrapporten inden medio oktober årligt.

Udvalgsformanden leverer input til klubbens aktivitetskalender til Sekretariatet.

Kontaktflade:
Motionistudvalget koordinerer specielt med Begynderudvalget, Trænerstaben, Proshoppen, Sekretariatet, Klubber-i-Klubben samt Cafe’en.