Motionistudvalg

Anette Lindhard
Formand

4086 6520

Send en mail

Michael Hauskou

Kontakt til Begynder- og Motionistudvalg

9398 0144

Send en mail

Erik Pedersen

2133 5280

Send en mail

Steffen Klint

2854 0338

Send en mail

Per Aunsbjerg Nielsen

4044 7235

Send en mail

Lars Peter Olsen

Send en mail

Aksel Hansborg Olsen

3093 4266

Send en mail

Claus Christensen

Send en mail

Klik HER for at se Motionistudvalgets aktiviteter

Kommissorium for Motionistudvalg

Formål

Det er Motionistudvalgets mål at integrere og fastholde medlemmer, så de er så tilfredse, at de vil anbefale klubben til andre ligestillede. Motionistudvalget vil med aktiviteter og sociale arrangementer skabe merværdi for den brede medlemsskare samt arbejde for at øge kendskabsgraden til klubbens andre tilbud.

Motionistudvalget vil arbejde på, at medlemmerne har et naturligt tilhørsforhold til klubben og benytter de aktiviteter, klubben stiller til rådighed for dem. Motionistudvalget vil også organisere egne aktiviteter og formidle klubbens øvrige muligheder til medlemmerne.

Udvalget har især fokus på at integrere nye medlemmer og fastholde nye golfspillere, der har opnået national spilleret.

Organisation:
Motionistudvalget består af en formand, som er udpeget eller godkendt af bestyrelsen, samt 7-8 medlemmer.  Klubsekretær er kontaktperson i Sekretariatet.

Driftsmæssige opgaver:

  • Tilrettelæggelse af sociale aktiviteter, som understøtter udvalgets mål.
  • Tilrettelæggelse og afholdelse af interne turneringer, herunder Klub 36+, målrettet nygolfere, der har opnået national spilleret og andre medlemmer med højt handicap, i samarbejde med Begynderudvalget.
  • Med særlig opmærksomhed at tage imod og integrere nye medlemmer fra andre klubber og medlemmer, som har opnået National Spilleret gennem klubbens eget begynderudvalg.
  • At skabe kontakt til nærliggende golfklubber – herunder klubberne i 4-kløver-samarbejdet – med henblik på at arrangere fælles klubudflugter med spil på andre baner.

Budgetansvar:
Udvalgets formand er ansvarlig for, at der årligt afgives budgetforslag, samt at det tildelte budget overholdes. Udvalgets aktiviteter gennemføres i store træk med egenbetaling.

Reference:
Udvalget refererer til Sekretariatsleder, der i dagligdagen er repræsenteret af Klubsekretær. Klubbens bestyrelse har en udpeget kontaktperson til udvalget.

Leverance:
Udvalget laver hvert år en handlingsplan til fremlæggelse på det årlige stormøde samt et budgetforslag for det kommende år inden 15. august årligt. Udvalgsformanden afgiver sin beretning for året til Årsrapporten inden medio oktober årligt.

Udvalgsformanden leverer input til klubbens aktivitetskalender til Sekretariatet.

Kontaktflade:
Motionistudvalget koordinerer specielt med Begynderudvalget, Turneringsudvalget, Trænerstaben, Proshoppen, Sekretariatet, Klubber-i-Klubben samt Caféen.