Motionistudvalg

Anette Lindhard Formand Robert Grandahl
4086 65 20 4096 1824
Send en mail Send en email
Steffen Klint Michael Hauskou
28 54 0338 9398 0144
Send en email Send en email
Rolf Linnebjerg Tina Darger
4212 4038 2843 1748
Send en email Send en email
Aksel Hansborg Olsen Per Aunsbjerg Nielsen
3093 4266 4044 7235
Send en email Send en email
Erik Pedersen
2133 5280
Send en email

Klik HER for at se Motionistudvalgets aktiviteter

Kommissorium for Motionistudvalg

Formål

Formålet med Motionistudvalget er at repræsentere de ’voksne’ medlemmer i klubben, der har opnået DGU National Spilleret.

Det er Motionistudvalgets mål at integrere og fastholde medlemmerne, så de er så tilfredse, at de vil anbefale klubben til andre ligestillede. Motionistudvalget vil med aktiviteter og sociale arrangementer skabe merværdi for den brede medlemsskare samt arbejde for at øge kendskabsgraden til klubbens andre tilbud.

Motionistudvalget vil arbejde på, at medlemmerne har et naturligt tilhørsforhold til klubben og benytter de aktiviteter, klubben stiller til rådighed for dem. Motionistudvalget vil også organisere egne aktiviteter og formidle klubbens øvrige muligheder til medlemmerne.

Det betyder, at udvalget skal varetage interesserne for medlemmer på flere forskellige spillemæssige niveauer – lige fra medlemmer med nyvunden National Spilleret, der har været igennem begynderudvalgets introduktionsforløb, til de mere erfarne medlemmer, der har været medlem af klubben i flere år eller er tilflyttet fra en anden klub.

Organisation:
Motionistudvalget består af en formand, som er udpeget eller godkendt af bestyrelsen, samt 6-8 medlemmer.  Klubsekretær er kontaktperson i Sekretariatet.

Driftsmæssige opgaver:

  • Tilrettelæggelse af sociale aktiviteter, som understøtter udvalgets mål.
  • Tilrettelæggelse af interne turneringer og koordinering af fælles deltagelse i eksterne turneringer.
  • Med særlig opmærksomhed at tage imod og integrere nye medlemmer fra andre klubber og medlemmer, som har opnået National Spilleret gennem klubbens eget begynderudvalg.
  • At skabe kontakt til de nærliggende golfklubber – herunder særligt klubberne i 4-kløver-samarbejdet – med henblik på fælles golfaktiviteter.

Budgetansvar:
Udvalgets formand er ansvarlig for, at der årligt afgives budgetforslag, samt at det tildelte budget overholdes. Udvalgets aktiviteter gennemføres i store træk med egenbetaling.

Reference:
Udvalget refererer til Sekretariatsleder, der i dagligdagen er repræsenteret af Klubsekretær. Klubbens bestyrelse har en udpeget kontaktperson til udvalget.

Leverance:
Udvalget laver hvert år en handlingsplan til fremlæggelse på det årlige stormøde samt et budgetforslag for det kommende år inden 15. august årligt. Udvalgsformanden afgiver sin beretning for året til Årsrapporten inden medio oktober årligt.

Udvalgsformanden leverer input til klubbens aktivitetskalender til Sekretariatet.

Kontaktflade:
Motionistudvalget koordinerer specielt med Begynderudvalget, Turneringsudvalget, Trænerstaben, Proshoppen, Sekretariatet, Klubber-i-Klubben samt Caféen.