Klubhusområde udvalg

Udvalget er under stiftelse. Det er målet at formalisere de arbejder, der hvert år bliver løst af frivillige medlemmer af klubben, som gerne vil gøre en indsats for at vores klubhusområde ser pænt og indbydende ud.

Kontakt sekretariatet, hvis du vil høre mere om opgaverne. Eller meld dig som frivillig og marker, hvilke opgaver, du er interesseret i og kan hjælpe til med.

Kommissorium for Klubhusområde udvalg

Formål og Mål:
Det er udvalgets formål løbende at vedligeholde klubhusfaciliteter og udenoms arealer, så de fremstår i god og tidssvarende stand. VGK skal være et rart og indbydende sted både at komme og være for medlemmer, gæster og personale. Faciliteterne skal støtte op om klubbens sociale aktiviteter.

Faste opgaver:

  • Renhold af terrasser og p-plads for ukrudt og blade
  • Pasning af plantekummer på rund terrasse inkl. plantning og vanding
  • Pasning af plantekummer på syd-terrasse inkl. vanding
  • Klipning af hække 1 gang årligt, hvis der er behov, så 2 gange årligt
  • Renhold og klipning af ”Logo-bed”
  • Oprydning i bagskabsrummene

Ad hoc opgaver:

Eksempelvis

  • Maling af bindingsværk på østfløj
  • Maling af plantekummer på syd-terrasse
  • Maling af ”logo-bed”

Organisation:
Udvalget består af en udvalgsformand, et antal teamledere og et antal medlemmer, som har indikeret, at de gerne vil bidrage med frivilligt arbejde i forbindelse med forskellige ad hoc opgaver i klubhusområdet.

Feedback fra medlemmer og gæster opsamles i dagligdagen og via analyseværktøjet Golfspilleren i Centrum af Chefgreenkeeper og Sekretariat, som identificerer nødvendige tiltag/opgaver og drøfter dem med udvalgsformanden.

Udvalgsformanden uddelegerer opgaverne til teamledere, som sørger for at indkalde relevante frivillige til hver enkelt opgave.

Budgetansvar:
Budget for vedligeholdelse af klubhusområde lægges af Chefgreenkeeper. Chefgreenkeeper og eller vicevært har ansvar for at levere og eventuelt indkøbe materialer og værktøj til udvalgets arbejde.

Reference:
Udvalget refererer direkte til klubbens chefgreenkeeper, der i dagligdagen er ansvarlig for klubbens bygninger og klubhusområde.

Leverance:
Hvert år inden 1. marts udarbejder formand for udvalget i samarbejde med chefgreenkeeper og vicevært en prioriteret liste over opgaver, som specifikt – udover de faste driftsopgaver – skal løses i dette år.

Kontaktflade:
Udvalget koordinerer specielt med chefgreenkeeper, vicevært, sekretariat og Café.