Banen sveder…

Efter mange dage uden nævneværdig nedbør, kombineret med en del vind, er banen efterhånden blevet både tør og hård. For ikke at slå vores græs ihjel, er vi nødt til at holde igen med klipning af de arealer, som ikke kan vandes.

Det går mest ud over fairways, som desværre kommer til at se lidt sølle ud. Vi prøver at klippe de arealer, hvor der er mest vækst, men saftspændingen i planterne er så lav, at græsset de fleste steder bare lægger sig ned, uden at blive klippet.

På greens betyder den tørre periode, at enårig Rapgræs blomstrer. Det er desværre til gene for putning, da det giver uens vækst. Vi prøver at imødekomme problemet ved at klippe og tromle oftere, men der skal en ændring i vejret til, før det rigtigt batter.

Apropos vand – vi har i en uges tid kæmpet med et rørbrud på hovedvandledningen. Bruddet, som er ved 16. teested, er ikke let at reparere pga. bevægelse af stikledninger. Det ser dog ud til, at vi er lykkes med at fixe det så meget, at vi kan lade vandingsprogrammet køre henover Pinsen. Dog kan teestederne på hul 16 ikke vandes. Men hellere 3 svedne teesteder, end 21 svedne greens.

Jesper Kristensen

Chefgreenkeeper