Årsrevision af handicap 2019/20

Den årlige revision af alle medlemmers golfhandicap er gennemført i GolfBox. Du har modtaget en besked fra GolfBox med dit nye handicap. Hvis du er interesseret i at vide mere om, hvordan handicaps bliver reguleret, kan du læse om det her på DGU´s hjemmeside.

Hvis du har opfyldt de krav, der stilles for at indgå i handicap revisionen er dit EGA-handicap uændret gældende. Hvis du ikke har registeret scores nok i 2019, har du mistet dit EGA-handicap og i stedet fået tildelt et Klubhandicap.

Med Klubhandicap kan du ikke deltage i Klubturneringer, Regionsgolf, Danmarksturneringen og andre officielle DGU-turneringer. Du kan selvfølgelig spille golf som du plejer i klubben, og når du har registreret det manglende antal scores bliver dit EGA-handicap genetableret.

Der var varslet nyt handicapsystem til 2020, men det blev, som du måske har læst på diverse golfmedier, udskudt til 2021. Vi og Dansk Golf Union anbefaler, at alle afleverer så mange scorekort som muligt i sæsonen 2020 for at de fremtidige handicaps bliver så retvisende som muligt. Her kan du læse mere om det nye handicapsystem i 2021.

Sekretariatet/Pia