Vedtægter og referater

Generalforsamling 2018

Årets ordinære generalforsamling fandt sted den 19. november 2018 kl 19 på Marie Kruses Skole.

Referat af generalforsamlingen 2018

Årsregnskab 2017-18

Årsberetninger 2017-18

Her kan du se Værløse Golfklubs vedtægter

Den årlige ordinære generalforsamling skal afholdes i løbet af november måned. Indkaldelse med dagsorden udsendes minimum 14 dage før. Forslag til dagsordenen skal jf. vedtægterne sendes til bestyrelsen senest den 15. oktober.

Værløse Golfklubs vedtægter

Referater af Bestyrelsens møder

Referat Type Dato
Referat Ordinær 12. december 2017
Referat Ekstraordinær 10. januar 2018
Referat Ordinær 25. januar 2018
Referat Ordinær 1. marts 2018
Referat Ordinær 11. april 2018
Referat Ordinær 24. maj 2018
Referat Ordinær 28. juni 2018
Referat Ordinær 26. august 2018
Referat Ordinær 2. oktober 2018


Referater af Stormøder

Referat Dato
Referat 28. januar 2018