Vedtægter og referater

Den ordinære generalforsamling for 2019 er planlagt til at skulle finde sted mandag den 18. november 2019.

Den årlige ordinære generalforsamling skal jf. vedtægterne afholdes i løbet af november måned. Indkaldelse med dagsorden udsendes minimum 14 dage før. Forslag til dagsordenen skal ligeledes jf. vedtægterne sendes til bestyrelsen senest den 15. oktober.

Værløse Golfklubs vedtægter

Generalforsamling 2018

Årets ordinære generalforsamling fandt sted den 19. november 2018 kl 19 på Marie Kruses Skole.

Referat af generalforsamlingen 2018

Årsregnskab 2017-18

Årsberetninger 2017-18

Referater af Bestyrelsens møder

Referat Type Dato
Referat Ordinær 12. december 2017
Referat Ekstraordinær 10. januar 2018
Referat Ordinær 25. januar 2018
Referat Ordinær 1. marts 2018
Referat Ordinær 11. april 2018
Referat Ordinær 24. maj 2018
Referat Ordinær 28. juni 2018
Referat Ordinær 26. august 2018
Referat Ordinær 2. oktober 2018
Referat Ordinær 25. oktober 2018
Referat Ordinær 21. januar 2019
Referat Ordinær 12. marts 2019
Referat Ordinær 27. maj 2019