Vedtægter og referater

Generalforsamling 2018

Årets generalforsamling finder sted den 19. november 2018 kl 19 på Marie Kruses Skole. Indkaldelse udsendes ifg. vedtægerne senest 14 dage før. Eventuelle forslag fra medlemmer til dagsordenen skal indsendes til bestyrelsen senest den 15. oktober 2018.

Generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling 23. november 2017

Årsregnskab for Værløse Golfklub 2016/17

Årsregnskab 2016-17

Årsberetning for Værløse Golfklub 2016/17

Årsberetninger 2016-17

Her kan du se Værløse Golfklubs vedtægter

Værløse Golfklubs vedtægter

Referater af Bestyrelsens møder

Referat Type Dato
Referat Ordinær 12. januar 2107
Referat  Forretn.udv. 22. februar 2017
Referat Forretn.udv. 22. marts 2017
Referat Ordinær 20. april 2017
Referat Forretn. udv. 17. maj 2017
Referat Ekstraordinær 29. maj 2017
Referat Ordinær 18. juni 2017
Referat Ordinær 24. august 2017
Referat Ordinær 19. september 2017
Referat Ordinær 12. december 2017
Referat Ekstraordinær 10. januar 2018
Referat Ordinær 25. januar 2018
Referat Ordinær 1. marts 2018
Referat Ordinær 11. april 2018
Referat Ordinær 24. maj 2018
Referat Ordinær 28. juni 2018
Referat Ordinær 26. august 2018


Referater af Stormøder

Referat Dato
Referat 28. januar 2018
Referat 29. Januar 2017