Pris

Junior (under 19 år)

Et juniormedlemskab (under 19 år) koster årligt 2 x 775 DKK i kontingent. Dette inkluderer en ugentlig fælles træning af en times varighed.

Dertil kommer et registrerings gebyr på 100 DKK.

Yngling (19-25 år)

I det år du fylder 19 år overgår du til at være Yngling (19-25 år).

Et Ynglingemedlemskab med indskud koster årligt 2 x 1550 DKK i kontingent, samt 4000 DKK i indskud.

Et Ynglingemedlemskab uden indskud koster 2 x 2050 DKK i kontingent.

 

Kontingent opkræves halvårligt hhv. 1. januar og 1. juli.

Du kan se de samlede kontingentsatser her