Nyheder

Den sidste tids kulde og sne har fuldstændig taget farven ud af græsset, som nu fremstår gult og vissent. Det er helt normalt og vil ændre sig, når der kommer vækst i græsset. Det kræver en jordtemperatur omkring 8 grader, så det ligger ikke lige for.

Greens har indtil nu klaret vinteren fint. Men risikoen for svampesygdomme øges markant, hver gang der kommer sne, fordi temperaturen nu daglig kommer op i plusgrader. Der vil dog ikke kunne ske skader, som vi så det sidste år. Så greens skal nok blive fine.

Fortsæt med at læse “Udløbet: Banestatus her i starten af marts”

Mit navn er René Stisen, jeg er 54 år gammel. Jeg glæder mig meget til at starte i Værløse Golfklub og så endda i jubilæumssæsonen. Efter karrierer i Coca-Cola og Carlsberg, startede jeg for 12 år siden på Golfmagasinet, dernæst var jeg golfmanager i 2 rejsebureauer, og de sidste 2 år har jeg været i Værebro Golfklub.

Jeg har arrangeret en del turneringer i både ind og udland. DA masters var jeg ophavsmand til. Har lavet Golfbladet Open i nogle år. Så golf har været en stor del af mit liv i de 12 år.

Jeg glæder mig til at møde en masse nye mennesker og til at arbejde i Værløse Golfklub.

Med de sportsligste hilsner

René Stisen

Henover sæsonen kan du prøve at spille hulspil i vores nye løbende turnering. Vi spiller i en dame- og en herrerække med fuldt spillehandicap. Du må max. have hcp. 36.

Hvor mange matcher du skal spille bestemmes af hvor mange, der tilmelder sig.

Finalen spilles søndag d. 23. september 2018, hvor vi også afvikler finaler for at finde klubmesteren i hulspil hos damer og herrer. 

Se mere på GolfBox om den løbende hulspilsturnering.

Turneringsudvalget

Sonja Horsted

Her kan du finde datoer mv for alle planlagte Klubturneringer i 2018.

Dette er den anden artikel i historien om, hvordan vores klub og bane blev til.

Banen åbner…

Den 22. september 1994 blev det første ”spadestik” til banen taget af en stor gravemaskine, i overværelse af borgmester Ernst Ellgaard og klubbens bestyrelsesmedlemmer. Samme dag underskrev bestyrelsen en 49-årig lejekontrakt med kommunen på jorden, hvor golfbanen skulle anlægges. Og sidst på dagen blev lånedokumentet på 3 mill.kr, som var det økonomiske grundlag for anlægget underskrevet.

Der blev ydet enorme frivillige indsatser i klubbens opstart.

Fortsæt med at læse “25 år på banen – Banen åbner…”

Vi har i bestyrelsen drøftet forskellige modeller for den fremtidige organisation og anvendelse af de bestående ressourcer og kompetencer bedst muligt til fordel for alle – medlemmer, frivillige og medarbejdere. Vi er nået frem til følgende model, som medarbejderne også er comittede til.

Vi nedlægger stillingen som klubmanager. Pia Fly Pedersen er udnævnt til Sekretariatsleder, og vil som sådan stå for den daglige ledelse af sekretariatet. For at supplere Pia ansætter vi en Klubkoordinator på deltid. Stillingen er opslået som ledig på vores hjemmeside og andre relevante medier. Selvom du måske ikke vil søge stillingen, kan du læse mere om ansvars- og arbejdsopgaverne i annoncen. Tillykke til dig Pia. Det er en meget fortjent udnævnelse. Vi er trygge ved at overlade ledelsesansvaret til dig, og vi ser frem til et endnu tættere samarbejde.

Chefgreenkeeper Jesper Kristensen har i en periode haft direkte reference til bestyrelsen. Det har været yderst velfungerende, og Jesper har i den forbindelse løftet et endnu større ansvar. Referencen gøres derfor permanent. Således refererer Pia og Jesper fremadrettet ligeligt til bestyrelsen. 

Fortsæt med at læse “Ny organisation”

Golf passioneret
med kommercielle ambitioner?

Brænder du for golfsporten, og har du evnerne til at tiltrække medlemmer og sponsorer – samt ikke mindst til at fastholde dem, hører vi meget gerne fra dig.

Værløse Golfklub søger en Klubkoordinator til en deltidsstilling. Du vil indgå i det daglige arbejde i sekretariatet – og selvstændigt have ansvar for den kommercielle koordinering; herunder rekruttering af medlemmer og sponsorer samt fastholdelse af disse.

Fortsæt med at læse “Udløbet: Ledig stilling i Værløse Golfklub”

Dette er den første artikel i historien om, hvordan vores klub og bane blev til.

På vej mod første hul…

Tilbage i 1991 kunne Hans Clausager Madsen overrække den daværende borgmester i Værløse Kommune, Ernst Ellgaard en underskriftsindsamling på et mangeårigt ønske om igen at få en golfbane i kommunen. Den bane, der tidligere lå mellem togskinnerne og Ryget Skov var nedlagt tilbage i halvfjerdserne, og resterne af stammen fra den gamle klub var opslugt i Mølleåens Golfklub.  

Initiativtager Hans Clausager Madsen samlede en gruppe mennesker, med samme interesse omkring sig, bestående af Niels Bengtsson, Bo Biune, Bent Christensen, Hanne Christensen, Karin Heindorff, Kurt Nielsen, Randi Rødbroe, Allan Simonsen, Flemming Simonsen, Henrik Stausholm, Henning Schmaltz-Jørgensen, Reinholdt Schultz, Poul Erik Sørensen, Vagn Waldeir og John Wichmann.  Det var initiativgruppens opgave at stifte en golfklub med minimum 400 medlemmer, som var kommunes krav for at gå videre med projektet.

Fortsæt med at læse “25 år på banen – På vej mod første hul…”