Nyheder

Golf passioneret
med kommercielle ambitioner?

Brænder du for golfsporten, og har du evnerne til at tiltrække medlemmer og sponsorer – samt ikke mindst til at fastholde dem, hører vi meget gerne fra dig.

Værløse Golfklub søger en Klubkoordinator til en deltidsstilling. Du vil indgå i det daglige arbejde i sekretariatet – og selvstændigt have ansvar for den kommercielle koordinering; herunder rekruttering af medlemmer og sponsorer samt fastholdelse af disse.

Fortsæt med at læse “Ledig stilling i Værløse Golfklub”

Vi har i bestyrelsen drøftet forskellige modeller for den fremtidige organisation og anvendelse af de bestående ressourcer og kompetencer bedst muligt til fordel for alle – medlemmer, frivillige og medarbejdere. Vi er nået frem til følgende model, som medarbejderne også er comittede til.

Vi nedlægger stillingen som klubmanager. Pia Fly Pedersen er udnævnt til Sekretariatsleder, og vil som sådan stå for den daglige ledelse af sekretariatet. For at supplere Pia ansætter vi en Klubkoordinator på deltid. Stillingen er opslået som ledig på vores hjemmeside og andre relevante medier. Selvom du måske ikke vil søge stillingen, kan du læse mere om ansvars- og arbejdsopgaverne i annoncen. Tillykke til dig Pia. Det er en meget fortjent udnævnelse. Vi er trygge ved at overlade ledelsesansvaret til dig, og vi ser frem til et endnu tættere samarbejde.

Chefgreenkeeper Jesper Kristensen har i en periode haft direkte reference til bestyrelsen. Det har været yderst velfungerende, og Jesper har i den forbindelse løftet et endnu større ansvar. Referencen gøres derfor permanent. Således refererer Pia og Jesper fremadrettet ligeligt til bestyrelsen. 

Fortsæt med at læse “Ny organisation”

Dette er den første artikel i historien om, hvordan vores klub og bane blev til.

På vej mod første hul…

Tilbage i 1991 kunne Hans Clausager Madsen overrække den daværende borgmester i Værløse Kommune, Ernst Ellgaard en underskriftsindsamling på et mangeårigt ønske om igen at få en golfbane i kommunen. Den bane, der tidligere lå mellem togskinnerne og Ryget Skov var nedlagt tilbage i halvfjerdserne, og resterne af stammen fra den gamle klub var opslugt i Mølleåens Golfklub.  

Initiativtager Hans Clausager Madsen samlede en gruppe mennesker, med samme interesse omkring sig, bestående af Niels Bengtsson, Bo Biune, Bent Christensen, Hanne Christensen, Karin Heindorff, Kurt Nielsen, Randi Rødbroe, Allan Simonsen, Flemming Simonsen, Henrik Stausholm, Henning Schmaltz-Jørgensen, Reinholdt Schultz, Poul Erik Sørensen, Vagn Waldeir og John Wichmann.  Det var initiativgruppens opgave at stifte en golfklub med minimum 400 medlemmer, som var kommunes krav for at gå videre med projektet.

Fortsæt med at læse “Værløse Golfklub – 25 år på banen”

Status bane:

Vand

Markkapaciteten, et udtryk for den maksimale mængde vand, som jorden kan indeholde, blev nået midt i september. Og siden er der bare blevet fyldt mere på. Vi er udfordret på, at der, hvor vores overskydende vand løber hen, i sidste ende Roskilde Fjord, er der fyldt op i forvejen, så det tager lang tid at komme af med. Samtidig er jorden på banen en type, som er særdeles velegnet til at holde på vandet, pga. stort indhold af ler. Dræning og topdress er den eneste vej frem.

Greens

Greens er kommet rigtigt godt gennem efterår og det vinter, vi har haft indtil nu. Det ligner en rigtig fornuftig start på den kommende sæson. Det har jeg altså også brug for… Der er dog en lille risiko for svampeangreb, i forbindelse med et eventuelt snedække uden forudgående frost. Men de skader, som et sådan angreb kan forårsage, er normalt ret overfladiske.

Fortsæt med at læse “Banens helbredstilstand her i februar”

Julie Holm Hansen er 22 år, og studerer til fysioterapeut. Hun er ansat hos vores sponsor Fysioclub. De af jer, der har deltaget i klubbens udendørs fitnesstræning sidste år, har oplevet hende svinge pisken.

Hun har spillet golf siden hun var 7 år gammel. Begyndte fordi både far, onkel og storebror spillede golf. Hun blev hurtigt bedre end dem alle tre!

Julie spiller i dag i handicap 1,4, og glider selvfølgelig direkte ind på Værløse Golfklubs dame elitehold, som dermed får et boost af yngre kræfter på det ene af de to damehold, klubben har tilmeldt i år.

Eliteholdenes kamp program 2018 er klar

Held og lykke til Julie og dameholdet i den nye sæson. Træning til sæsonen er i gang. Det både ser godt ud og lyder godt, når hun rammer bolden…

Sekretariatet/Pia

Den årlige handicaprevision er gennemført. Her er et udsnit af EGA Handicapsystemet 2016-19:

HANDICAPREVISION (HR) – Beholde EGA Handicap

Hvert år ved årsskiftet udfører handicapkomitéen en HR for alle klubbens medlemmer i handicapgruppe 1-5. For at få revideret dit handicap skal du skal have afleveret mindst otte (8) tællende scores inden for en periode på et år (denne periode kan dog forlænges til 2 år således det er mindst fire (4) scores fra tællende runder pr. år). På baggrund af disse minimum otte (8) analyseres din nuværende spillestyrke, og dit handicap kan justeres opad eller nedad eller efterlades uændret som følge af revisionen. Fortsæt med at læse “Handicaprevision”

Vi har nu flere ledige bagskabe til udstyr. Primært ledige overskabe, nogle få underskabe og nogle få større overskabe.

Du kan læse mere om størrelse og leje her.

Sekretariatet/Pia

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Et nyt år, hvor vi ser frem til at fejre klubbens 25 års jubilæum. Det kommer vi til at gøre løbende gennem hele 2018, men især i uge 26, som bliver en uge spækket med aktiviteter, turneringer og fest.

Men meget mere om det i det nye år.

På gensyn i 2018 – til en ny golfsæson i Værløse Golfklub

 

Vinterbanen er åben. Det er muligt at træne på range og indendørs i lobbyen. Sekretariatet holder juleferie til og med 3. januar 2018. Du kan sende en email på mail@vaerloese-golfklub.dk. Den bliver besvaret hurtigst muligt i det nye år.