Sport & Elite

Sport og Eliteudvalget har til opgave at varetage alle sportslige aktiviteter for klubbens elite, divisions- og regionsgolfere. Udvalget varetager dialogen og koordinerer træning for klubbens eliteold med klubbens trænere. Sport og Eliteudvalget er endvidere i tæt dialog med Juniorudvalget.

Ydermere indstiller udvalget enkelte spillere til speciel træning, og udtager eller udpeger holdkaptajner, der udtager hold/spillere til turneringer. 

Visioner for Sport og Elite

  • VGK’s elite spillere er frygtet af modspillere for deres korte spil og mindset
  • Alle VGK’s Elitehold har nøgleord som Teamspirit, Mental styrke samt er godt forberedt til matcherne
  • VGK er en attraktiv golfklub som tiltrækker elitespillere
  • VGK’s elitehold skal fødekædes fra junior afdeling

Fokus 2017

Sport og Elite udvalgets primære fokus område i 2017 er, at få udarbejdet en 2020 strategiplan samt at få strategiplanen integreret i Værløse Golfklub.

Et af nøgle områderne i strategiplanen er, at få Værløses Golfklubs bedste juniorer udviklet og modnet til at blive kommende elitespillere for klubben.

Klubbens eliteafdeling bliver varetaget af frivillige medlemmer og trænerne i klubbens Sport- & Eliteudvalg.