Begyndere

Når du starter som begynder i Værløse Golfklub, gennemgår du i dit prøveforløb forskellige aktiviteter, der gør dig til “uddannet” golfspiller, og fører til spilletilladelse til 18 huls banen. Vi anbefaler, at du deltager så ofte, du kan i begynderaktiviteterne. Jo mere aktiv du er, jo hurtigere bliver din vej igennem prøveforløbet.

Som Prøvemedlem bliver du meldt ind med handicap 99. Du får udleveret et medlemskort og et begynderbagmærke påført nogle færdigheder, du skal bestå:

  1. Puttning – 25 putts over 9 huller
  2. Indspil – 10 slag fra 15 meter, 5 bolde inden for 4 meter 
  3. Bunkerslag – 4 ud af 10 slag ud af bunker
  4. Par3 bane 6 huller – gennemført i max 30 slag
  5. Drivningrange – Pro vurdering
  6. Teoriaften – deltagelse
  7. Banegennemgang – deltagelse

Desuden skal du bestå en regelprøve, som du kan gennemføre online på Golf.dk.

Klubbens trænere – Pro-erne, Begynderudvalget og Regel- og Dommerudvalget skriver under på dit begynderbagmærke efterhånden, som færdighederne kommer i hus.

Når du har “fuld plade” bliver du registeret som kanin-spiller, får tildelt lokal spilleret med handicap 54, og kan nu tilmelde dig kaninturneringer. Du kan spille i de grønne tider på 18 huls banen, så du kan træne til turneringerne. Spil så meget du overhovedet kan – det er en “investering”, som vil komme dig til gode senere hen.

Du skal som sidste step bestå to kaninturneringer med minimum 14 stableford point på 9 huller på 18 huls banen (stableford pointsystemet får du forklaret i forløbet).

Når du har bestået dine kaninturneringer, bliver du nedskrevet i handicap, hvis du scorer mere end 18 point. Scorer du mellem 14 og 18 point bliver du nedskrevet til handicap 53,9, som i Værløse Golfklub indikerer, at du har bestået det fulde begynderforløb.

Du er nu klar til at opnå National spilleret og DGU-kort, når du har meldt dig ind som ordinært medlem af klubben.

Tilmeld dig nu Blå Mandage, som er 9 hullers turneringer for uddannede golfspillere med efterfølgende spisning. Og du kan også deltage i klubbens øvrige turneringer.

Træning, træning, træning…

Når du har meldt dig ind som prøvemedlem i Værløse Golfklub, modtager du 5 gratis individuelle træningslektioner af vores Pro, og kan frit deltage i fællestræning sammen med andre begyndere.

Vær opmærksom på, at dette alene langt fra er nok træning til at få spilletilladelse, og gøre dig til en god golfspiller. Det, der yderligere skal til, er den selvtræning, du lægger mellem lektionerne. En god rettesnor er, at for hver gang du har en lektion, skal du træne mindst 2 gange selv, før du tager næste lektion. Hvis du har brug for særlig fokus på dele af golffærdighederne kan du selvfølgelig mod betaling booke yderligere individuelle lektioner. 

 
Du kan booke lektioner online i GolfBox direkte i trænerens kalender under menuen Lektioner. Dit klippekort på 5 gratis lektioner er indlagt, så du kan anvende det som betaling.

Værløse Golfklubs introduktionsprogram for nye golfspillere bliver varetaget af frivillige medlemmer i klubbens Begynderudvalg.