Lokale regler

Midlertidige lokalregler

Lejeforbedring og handicapregulering

Droppezoner for hul 3 og 18 samt drænrender.

Lokale regler

1. Banemarkeringer:

  • Hvide pæle el. hvide markeringer på hegnspæle: Out of bounds
  • Gule pæle/plader: Vandhazard
  • Røde pæle/plader: Parallel vandhazard
  • Pæle med sorte bundplader: Pæle definerer grænsen
  • Blå pæle: Areal under reparation
  • Blå pæle med sort top : Areal under reparation med spilleforbud

2. Den banenære asfaltkant af Ryethøjvej, Kirke Værløsevej, Bundsvej og Christianshøjvej angiver out of bounds-grænsen på 6., 7., 11., 12., 13., og 14. hul. Ved spil af 2. hul er 1. hul out of bounds. Ved spil af 18. hul er 10. hul out of bounds. Ved spil af alle andre huller er hvide pæle ikke-flytbare forhindringer.

3. Ved spil af 2. hul: Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i vandhazarden mellem 1. og 2. hul, må spilleren enten gå frem efter Regel 26-1 eller, ligeledes med ét straffeslag, droppe en bold i droppezonen.

4. Træer med støttepæl er ikke-flytbare forhindringer, hvorfra der skal tages lempelse uden straf jf. Regel 24-2b.

5. Alle gule, røde og blå pæle samt afstandsmarkeringer er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.

6. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-1.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALE REGLER
Hulspil: Tab af hul; Slagspil: 2 straffeslag

7. Afstandsmålere: For alt spil på denne bane, medmindre andet fremgår af turneringsbetingelserne, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller under en fastsat runde bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (fx højdeforskel, vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

8. Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1 modificeres således pr. 1. januar 2017:
Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander eller nogen af deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.
Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.

For mere information se denne infografik fra Dansk Golf Union.

Godkendt af DGU maj 2017

Ordens- og etiketteregler

Det er en betingelse for spil på banen, at man er bekendt med Værløse Golfklubs ordensforskrifter.

Læs Ordens- og etiketteregler her.