25 års jubilæum

 • Billedarkiv 25 års jubilæum

  I anledning af klubbens 25 års jubilæum har Randi Rødbroe og Karin Heindorff  været i arkiverne og fundet billeder fra klubbens stiftelse, banens tilblivelse og klublivet dengang.

 • 25 år på banen – Banen åbner…

  Dette er den anden artikel i historien om, hvordan vores klub og bane blev til.

  Banen åbner…

  Den 22. september 1994 blev det første ”spadestik” til banen taget af en stor gravemaskine, i overværelse af borgmester Ernst Ellgaard og klubbens bestyrelsesmedlemmer. Samme dag underskrev bestyrelsen en 49-årig lejekontrakt med kommunen på jorden, hvor golfbanen skulle anlægges. Og sidst på dagen blev lånedokumentet på 3 mill.kr, som var det økonomiske grundlag for anlægget underskrevet.

  Der blev ydet enorme frivillige indsatser i klubbens opstart.

  Fortsæt med at læse →

 • 25 år på banen – På vej mod første hul…

  Dette er den første artikel i historien om, hvordan vores klub og bane blev til.

  På vej mod første hul…

  Tilbage i 1991 kunne Hans Clausager Madsen overrække den daværende borgmester i Værløse Kommune, Ernst Ellgaard en underskriftsindsamling på et mangeårigt ønske om igen at få en golfbane i kommunen. Den bane, der tidligere lå mellem togskinnerne og Ryget Skov var nedlagt tilbage i halvfjerdserne, og resterne af stammen fra den gamle klub var opslugt i Mølleåens Golfklub.  

  Initiativtager Hans Clausager Madsen samlede en gruppe mennesker, med samme interesse omkring sig, bestående af Niels Bengtsson, Bo Biune, Bent Christensen, Hanne Christensen, Karin Heindorff, Kurt Nielsen, Randi Rødbroe, Allan Simonsen, Flemming Simonsen, Henrik Stausholm, Henning Schmaltz-Jørgensen, Reinholdt Schultz, Poul Erik Sørensen, Vagn Waldeir og John Wichmann.  Det var initiativgruppens opgave at stifte en golfklub med minimum 400 medlemmer, som var kommunes krav for at gå videre med projektet.

  Fortsæt med at læse →

 • Jubilæums- og introduktionstilbud til nye medlemmer

  Der er rigtigt mange gode grunde til at spille golf, og der er rigtigt mange gode grunde til at gøre det netop i Værløse Golfklub.
  Fortsæt med at læse →